Aura Me Thailand
25-10-2020 12:30 am


๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"
น้อมรำลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อปวงชนชาวไทย
พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"
ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"...
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น พ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนจำหน่าย
บริษัท ออร่ามี จำกัด
See More

2 October 3 ′′ Pimmraarat Day ′′
In remembrance of the king's heavenly day of King Bhumibol Adulyadej
With great graciousness to the Thai people.
His Majesty was offered the Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Which means ′′ the beloved king of the people
With the gratefulness of his graciousness.

I'm Buddhist, Administrative, Employee and Reseller.
Aura company is limited.Translated

Ruenros Restaurant Ramkhamhaeng112

วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ "พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติและกำหนดให้เ
Aura Me Thailand


๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"
น้อมรำลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อปวงชนชาวไทย
พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"
ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"...
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น พ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนจำหน่าย
บริษัท ออร่ามี จำกัด
See More

2 October 3 ′′ Pimmraarat Day ′′
In remembrance of the king's heavenly day of King Bhumibol Adulyadej
With great graciousness to the Thai people.
His Majesty was offered the Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Which means ′′ the beloved king of the people
With the gratefulness of his graciousness.

I'm Buddhist, Administrative, Employee and Reseller.
Aura company is limited.Translated

๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช" น้อมรำลึกถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเ
ร้านนกแก้ว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล...
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ดูแลเพจ และสมาชิกแฟนเพจ ร้านนกแก้ว
Cr : เรารักกรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ Our Beloved HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

See More

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเศรษฐี เสริมดวงเศรษฐี

ย้ายสำนักแล้วค้นเจอเพิ่ม *หมดแล้วค่ะ*
พระนางพญา พิมพ์เล็กสังฆาฎิ หลังยันต์ดวง
อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี2514
สวย +กล่อง #เปิดให้บูชา 999 (มีเพียง2องค์เท่านั้น)
...
เพิ่มเติม ข้อมูลจากท่านสิทธิชัย พิษณุโลก
พระนางพญา อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี2514
จัดสร้างโดย วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลกสมัยพระอาจารย์ ถนอม เขมจาโร และพระครูบวรชินรัตน์
โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ปุ่ ปุณณสิริ) ซึ่งค่อมาเป็น สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นประธานฝ่าย
สงฆ์และทรงจุดเทียนชัย พระอาจารย์ ไสว สุมโน เป็นเจ้าพิธี พระครูวามเทพมุนี เป็นประธานฝ่ายพราหมณาจารย์ และพล
โท สำราญ แพทยกุล แม่ทัพภาพที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ทำพิธีดับเทียนชัย
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาจตุปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถวัดนางพญา เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมแห่งสงฆ์ โดย
เริ่มต้นดำเนินการเมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2512 เวลา 9 นาฬิกา 12 นาที เป็นปฐมฤกษ์ตามพระฤกษ์สร้างพระอุโบสถที่ได้
รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชตามจารีต
ประเพณีโบราณาจารย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2514 ในวิหารวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดนางพญาเล่าว่าพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนั้นต้องเรียกว่าเป็นอภิมหาพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด
ในยุคนั้นมีสุดยอดเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศร่วมพิธี อาทิเช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ ฉิมพลี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ผาง
หลวงปู่แหวน หลวงพ่อเกษม หลวงพ่อแพ เป็นต้น มีการถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุไปทั่วประเทศตลอดวัน
ตลอดคืน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.05 น.ประกอบพิธีบวงสรวงครูบาจารย์ และอดีตเจ้าอาวาสตามด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะบูชา
พระพุทธชินราช พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระคุณ
พระรัตนตรัย พิธีบวงสรวงเทพยดาและพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ เวลา 16.00 น. สมเด็จพระวันรัต ประธานฝ่ายสงฆ์ ทรง
อธิษฐานจิตจุดเทียนชัย พระคณาจารย์จากทั่วประเทศนั่งปรกรอบมณฑลพิธีภาวนาปลุกเสกตลอดเวลา เวลา 19.30 น. จุด
เทียนชัยมหาพุทธาภิเษก เวลา 02.00 น. เริ่มต้นสวดคาถาพระจักรพรรดิ์ตราธิราช พระคณาจารย์นั่งปรกเจริญภาวนาปลุก
เสกตลอดรุ่ง และหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมได้กระทำพิธีดับเทียนชัย ณ
ย้ายสำนักแล้วค้นเจอเพิ่ม *หมดแล้วค่ะ* พระนางพญา พิมพ์เล็กสังฆาฎิ หลังยันต์ดวง
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเศรษฐี เสริมดวงเศรษฐี

❌มีผู้บูชาหมดแล้วค่ะ❌
พระนางพญา พิมพ์เล็กสังฆาฎิ หลังยันต์ดวง
อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี2514
สวย +กล่อง #เปิดให้บูชา 999 (มีเพียง2องค์เท่านั้น)
...
เพิ่มเติม ข้อมูลจากท่านสิทธิชัย พิษณุโลก
พระนางพญา อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี2514
จัดสร้างโดย วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลกสมัยพระอาจารย์ ถนอม เขมจาโร และพระครูบวรชินรัตน์
โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ปุ่ ปุณณสิริ) ซึ่งค่อมาเป็น สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นประธานฝ่าย
สงฆ์และทรงจุดเทียนชัย พระอาจารย์ ไสว สุมโน เป็นเจ้าพิธี พระครูวามเทพมุนี เป็นประธานฝ่ายพราหมณาจารย์ และพล
โท สำราญ แพทยกุล แม่ทัพภาพที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ทำพิธีดับเทียนชัย
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาจตุปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถวัดนางพญา เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมแห่งสงฆ์ โดย
เริ่มต้นดำเนินการเมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2512 เวลา 9 นาฬิกา 12 นาที เป็นปฐมฤกษ์ตามพระฤกษ์สร้างพระอุโบสถที่ได้
รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชตามจารีต
ประเพณีโบราณาจารย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2514 ในวิหารวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดนางพญาเล่าว่าพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนั้นต้องเรียกว่าเป็นอภิมหาพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด
ในยุคนั้นมีสุดยอดเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศร่วมพิธี อาทิเช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ ฉิมพลี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ผาง
หลวงปู่แหวน หลวงพ่อเกษม หลวงพ่อแพ เป็นต้น มีการถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุไปทั่วประเทศตลอดวัน
ตลอดคืน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.05 น.ประกอบพิธีบวงสรวงครูบาจารย์ และอดีตเจ้าอาวาสตามด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะบูชา
พระพุทธชินราช พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระคุณ
พระรัตนตรัย พิธีบวงสรวงเทพยดาและพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ เวลา 16.00 น. สมเด็จพระวันรัต ประธานฝ่ายสงฆ์ ทรง
อธิษฐานจิตจุดเทียนชัย พระคณาจารย์จากทั่วประเทศนั่งปรกรอบมณฑลพิธีภาวนาปลุกเสกตลอดเวลา เวลา 19.30 น. จุด
เทียนชัยมหาพุทธาภิเษก เวลา 02.00 น. เริ่มต้นสวดคาถาพระจักรพรรดิ์ตราธิราช พระคณาจารย์นั่งปรกเจริญภาวนาปลุก
เสกตลอดรุ่ง และหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมได้กระทำพิธีดับเทียนชัย ณ เวลา 06.05 น. ใน
❌มีผู้บูชาหมดแล้วค่ะ❌ พระนางพญา พิมพ์เล็กสังฆาฎิ หลังยันต์ดวง อ.ถนอม วัดนางพ
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี


#พระพิฆเนศ
#ปางประทานพร (ฐานกว้าง 7 นิ้ว)
พระองค์เป็นผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวง
ปางแห่งการประทานความสำเร็จ
ปางแห่งความสมหวังดั่งปรารถนา
...
สามารถ ออมผ่อนได้นะคะ
ออมครบรับเทวรูปองค์พ่อได้เลยค่ะ (ส่งฟรี)
#โครงการออมดวงบ้านเศรษฐี
สำหรับคนที่งบน้อยอยากปัง ค่อยๆทยอยสะสมค่ะ
จะเป็นราย 3 วัน 5 วัน 7 วัน 14 วัน หรือรายเดือนก็ได้
✅ ออมเริ่มต้นครั้งละ 300 บาท ,500 บาท
✅ สามารถรูดบัตรเครดิตที่ร้าน หรือรูดออนไลน์ก็ได้
สนใจออมเทวรูปองค์พ่อพระพิฆเนศ ทักหาแอดมินเลยจ้า
m.me/chonniedewa
#ChonnieDewa

See More

#พระพิฆเนศ
#Blessingpang (base width 7 inch)
He removes all obstacles.
The pang of granting success
The fulfillment of fulfillment as I wish.

You can save monthly payment.
Full savings. You can get Father's image. (Free shipping)

#โครงการออมดวงบ้านเศรษฐี
For those who have low budget, want to be popular. Gradually collecting.
It will be 3 days, 5 days, 7 days, 14 days, or monthly.

✅ Save starts at 300 baht, 500 baht each.
✅ Credit card can be swiped at the shop or swipe online.

If you are interested in saving the image of Father Ganesha, contact admin.

m.me/chonniedewa

#ChonnieDewaTranslated

#พระพิฆเนศ #ปางประทานพร (ฐานกว้าง 7 นิ้ว) พระองค์เป็นผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวง ปา
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆัง พระอริยสงฆ์ของเมืองไทยที่ท่านได้ละสังขารไปแล้ว ท่านได้เคยกล่าวไว้โดยสรุปว่า
“ลูกเอ๋ย ก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด
เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัว เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัว แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า หมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดิน...จะช่วยเอง

จงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลา เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นเมื่อถึงเวลา ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า“
#ChonnieDewa
#Mirinthita

See More

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆัง พระอริยสงฆ์ของเมืองไทยที่ท่านได้
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี


#ด้ายแดงมงคล
หินมงคลเสริมดวงตามวันเกิด มีหลายชนิด สามารถใส่ได้หลายเส้น จะระบุสี หรือให้อาจารย์เลือกให้ก็ได้ค่ะ บูชาเส้นละ 69 บาท
ไหมทอง (Golden Rutile Quartz) เรียกเงิน เรียกทอง สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย อุดมสมบูรณ์ นำพาโชคลาภ
ความหมาย : นำพาโชคลาภ ทรัพย์สิน ความมั่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผู้เป็นเจ้าของ เสริมอำนาจบารมี ปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง หากมีการสื่อสารเรื่องเงินทองให้นำสวมใส่ติดกายไว้ จะทำให้โชคดี เจรจาเป็นผลสำเร็จ หรืออาจถูกลอตเตอรี่...ได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นหินสร้างความเชื่อมั่น ชำระล้างพลังด้านลบ

สนใจบูชาแบบไหน ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ
ส่งฟรีทุกวันเสาร์
m.me/chonniedewa
#ChonnieDewa
#Mirinthita

See More

#ด้ายแดงมงคล
Auspicious stone to enhance the eyes of birthday. There are many types. You can wear it in many lines. You can identify the color or teacher to choose from. Each item is 69

Gold silk (Golden Rutile Quartz) called gold. The symbol of wealth, wealth, wealth and fortune.
Meaning: Bring fortune, property, wealth, wealth, abundance to the owner of the power, prestige, protect, protect, protect, escape from all evils. If there is any communication about money, wear your body will make you lucky, negotiate as success, or win the lottery will win one prize. Also. Still rocks, build faith, cleanse negativity.

If you are interested in worshipping, contact admin.
Free shipping every Saturday
m.me/chonniedewa

#ChonnieDewa
#MirinthitaTranslated

#ด้ายแดงมงคล หินมงคลเสริมดวงตามวันเกิด มีหลายชนิด สามารถใส่ได้หลายเส้น จะระบุ
คลังวัสดุไม้ :ประตูไม้ ประตูกระจก วงกบ คิ้วบัว และวัสดุก่อสร้าง ราคาโรงงาน


คลังวัสดุไม้ ขอแจ้งวันหยุดทำการ
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(วันแม่แห่งชาติ)
จึงแจ้งลูกค้าให้ทราบโดยทั่วกัน
...
และเปิดทำการวันที่ 13 สิงหาคม 2563
คลังวัสดุไม้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

See More

Wooden material inventory. Let me inform about holiday.

12 August 2563 on the Buddhist Lent Day of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother (National Mother's Day)
So I inform customers all over the place.

And open on 13 August 2563

Wooden inventory. We apologize for any inconvenience this occasion.Translated

คลังวัสดุไม้ ขอแจ้งวันหยุดทำการ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องใน วันเฉลิมพระชน
คลังวัสดุไม้ :ประตูไม้ ประตูกระจก วงกบ คิ้วบัว และวัสดุก่อสร้าง ราคาโรงงาน

คลังวัสดุไม้ ขอแจ้งวันหยุดทำการ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมี ประกาศที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกราณต์ จำนวน 1 วัน และ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงแจ้งลูกค้าให้ทราบโดยทั่วกัน
...
และเปิดทำการวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
คลังวัสดุไม้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

See More

คลังวัสดุไม้ ขอแจ้งวันหยุดทำการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมี ประกาศที่ปร
Beauty By Kat


(แท้)✅ VRICH MIX OIL น้ำมันสกัดเย็น
5 ชนิดจาก น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะพร้าว น้ำมันกระเทียม น้ำมันงาขี้ม่อน เมล็ดแฟล็กซ์ สารสกัดจากธรรมชาติที่คัดสรรคุณภาพเน้นๆ มาใช้ในการดูแลสุขภาพ ช่วยในการบำรุงประสาทและสมอง ช่วยในเรื่องระบบเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น
- ควบคุมระดับน้ำตาลและลดคอเลสตอรอล...
- ต่อต้านอนุมูลอิสระ
- ฟื้นฟูสภาพผิว ลดรอยเหี่ยวย่น
- ควบคุมความดัน
- บรรเทาอาการวัยทองทั้งปวง
- บำรุงสายตา กระดูก เล็บ และเส้นผม
- บำรุงประสาทและสมอง
- ช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น

วิธีทาน : ทานก่อนนอนวันละ 1 เม็ด ก่อนนอนเป็นประจำทุกวัน
เลขที่จดแจ้ง : 10-1-20960-5-0115
1 กระปุก บรรจุ 30 ซอฟเจล
390 บาท

See More

(Authentic VRICH MIX OIL Cold pressed oil

5 types from rice bran oil, coconut oil, garlic oil, sesame oil, monkey seed, flax seed, natural extracts which are selective in health care. Help nourish nerve and brain. Help with burning system. Improve your body's profit.

- Control sugar levels and reduce cholesterol
- Anti-oxidant
- Reclamation of skin, reduce wrinkles.
- Control blood pressure.
- Relieve all menopause symptoms
- Nourish eyes, bones, nails and hair
- nourish nerve and brain
- Helps to sleep better

How to eat: Take 1 pill before bed a day before bed every day.

Notification number: 10-1-20960-5-0115

1 jar contains 30 soft gel.

390 baht.Translated

(แท้)✅ VRICH MIX OIL น้ำมันสกัดเย็น 5 ชนิดจาก น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะพร้าว น้ำม
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเศรษฐี เสริมดวงเศรษฐี


เจ้าสวดมนต์ ..แต่นินทา
เจ้าทำทาน ..แต่เอาเปรียบ
เจ้ามีความรู้ ..แต่ดูถูกคนอื่น
เจ้าตัวขาว ..แต่ใจเจ้าดำ
เจ้ามีมิตรแท้ ..แต่เจ้าไม่แท้...
เจ้าทำกุศล ..แต่หมายชื่อเสียง
เจ้ามีทุกสิ่ง ..แต่ไม่เคยแบ่งปัน
เจ้าดูแลคนอื่น ..แต่ห่างเหินพ่อแม่
เจ้างดเนื้อสัตว์ ..แต่ข่มเหงเพื่อนมนุษย์
เจ้าหาตัวเองไม่เจอ ..แต่กรรมหาเจ้าเจอ
#เพราะการให้ธรรมะคือการชนะการให้ทั้งปวง

พระพิฆเนศน้อยเข้าแล้วนะคะ บูชา 999 ค่ะ
#ChonnieDewa

See More

You pray.. but gossip.
You cook.. but take advantage.
You have knowledge.. but insult other people.
The white one.. but your heart is dark.
You have true friends.. but you are not true.
You do charity.. but you have a reputation.
You have everything.. but never share.
You take care of others.. but you are far away from parents.
You stop meat.. but abuse human friends.
You can't find yourself.. but you found it.
#เพราะการให้ธรรมะคือการชนะการให้ทั้งปวง

Little monk has arrived. Worship 999

#ChonnieDewaTranslated

เจ้าสวดมนต์ ..แต่นินทา เจ้าทำทาน ..แต่เอาเปรียบ เจ้ามีความรู้ ..แต่ดูถูกคนอื
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเศรษฐี เสริมดวงเศรษฐี


#พระพิฆเนศปางรีนาโมจัน #ปางแก้กรรม
✅ปลดหนี้สิน
✅ประทานความมั่งคั่งร่ำรวย
✅เรียกทรัพย์ ...
✅เพิ่มเสน่ห์
✅พลิกฟื้นดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดี
✅ปลดปล่อยมนุษย์จากพันธนาการ และ สิ่งเลวร้ายทั้งปวง

นำเข้าจากประเทศอินเดีย
ทำพิธีโดยพราหมณ์จากประเทศอินเดียมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
บูชา 2,990 บาท
สนใจทักแอดมินได้เลยนะคะ m.me/chonniedewa
#ChonnieDewa

See More

#พระพิฆเนศปางรีนาโมจัน #ปางแก้กรรม

✅ Discharged debts
✅ grant wealth and wealth.
✅ Call money
✅ Increase charm
✅ Turn the fate from bad to good.
✅ Free man from bondage and all bad things

Imported from India
I have done the ceremony from India already.

Worship 2,990 baht
If interested, message admin. m.me/chonniedewa

#ChonnieDewaTranslated

#พระพิฆเนศปางรีนาโมจัน #ปางแก้กรรม ✅ปลดหนี้สิน ✅ประทานความมั่งคั่งร่ำรวย ✅เ
Infinity Lucky เครื่องประดับเสริมดวง


#ดวงปีมะแม (ครึ่งปีหลัง) : ฟ้ายังไม่เปิด ทำอะไรต้องระมัดระวัง
#การงาน : ใครที่คิดการใหญ่แนะนำให้พักไว้เพราะฟ้ายังไม่เปิด ทำงานปัจจุบันไปก่อน หากดื้อหรืออยากจะลงทุนอาจจะสูญเสียเงินได้ง่าย ต้องระมัดระวัง
#การเงิน : ในครึ่งปีหลังให้ระมัดระวังเรื่องหนี้สินที่เกิดจากญาติพี่น้อง ถ้าปฏิเสธได้ให้ปฏิเสธเพราะอาจจะเกิดภาระระยะยาวได้ หากถ้าคิดว่าอยากจะช่วยเตรียมใจไว้เลยว่าเงินนี้จะกลายเป็นหนี้ศูนย์ หากปฏิเสธได้ควรปฏิเสธ
...
#ความรัก : คนโสด จะเจอเนื้อคู่เป็นคนต่างถิ่นต่างที่ คนไกล รวมถึงสื่อรักออนไลน์จะมีผลต่อความรักครั้งนี้ ดังนั้นอาจจะมีสิ่งดีๆ เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของความรัก แต่แนะนำให้ดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งใจร้อน คนมีคู่ อย่าขี้บ่น อย่าหาเรื่องกัน ต้องยอมรับในข้อเสียของคนรักให้ได้ ควรปรับความเข้าใจกันเพราะช่วงนี้งอนกันไป งอนกันมา แต่แน่นอนว่าความรักครั้งนี้จะยืนยาว ถ้าปรับความเข้าใจกัน
#สุขภาพ : ช่วงนี้คิดเยอะ เครียดกับปัญหารอบด้านส่งผลให้นอนไม่หลับ นอนไม่เป็นเวลา การทานอาหารก็มีปัญหาเรื่องเวลา ดังนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องความเครียดลงกะเพาะได้ ที่สำคัญควรระวังเรื่องกรดไหลย้อน
Cr...ซินแสเป็นหนึ่ง
________________________________
< เสริมดีให้ยิ่งดี ขจัดร้ายให้เบาลง >
#แหวนโอม (พระพิฆเนศ) : โอม เป็นพยางค์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายของความสำเร็จ สมหวัง ขจัดอุปสรรคทั้งปวง
“ บูชาของดี ต้องบูชาให้ถูกวิธี “
“ เลือกเครื่องประดับทั้งที สวยอย่างเดียวไม่พอ ต้องเสริมดวงแก่ผู้สวมใส่ด้วย “
________________________________
‪#‎รายละเอียดแหวน‬ ॐ
• ตัวเรือนเงินแท้ทั้งวง 92.5% (925 Sterling Silver)
• ทำจากแหวนสองวงประกบกัน หมุนได้เปรียบเสมือนกงล้อหมุนดูดทรัพย์เข้าหาตัวเอง
• ฉลุลายอักขระอักษรโอม เป็นพยางค์ศักดิ์สิทธิ์
• มีใบรับประกัน 1 ปี
ราคา 999 บ. ส่งฟรี (จากปกติ 1299)
#รุ่นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลย
(มีใบรับประกันเงินแท้ และคู่มือการบูชา)
( สำหรับชาวมะเมีย มีของมงคลแถมเสริมเฮง ❗️)
#สอบถามรายละเอียด
@infinitylucky168 (มี @ ด้วยนะคะ)

See More

#dwng ā (า ((half a year later): The sky hasn't opened yet. Be careful.

#Job: Anyone who thinks big things, please take a break because the sky hasn't opened the current work. If you are stubborn or want to invest, you can l
#ดวงปีมะแม (ครึ่งปีหลัง) : ฟ้ายังไม่เปิด ทำอะไรต้องระมัดระวัง #การงาน : ใครที
Infinity Lucky เครื่องประดับเสริมดวง


ดวงปีกุน (ครึ่งปีหลัง) : ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงของคุณ ให้อดทนให้ผ่านปีนี้ไปก่อนน ระวังหนีเสือผ่านจระเข้
การงาน : คุณมีความคิดที่เป็นตัวเองมากขึ้น เช่น อยากจะเปลี่ยนงาน อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง อาจจะมีเงินเก็บ ช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงที่ใช้ในเวลาของคุณ แนะนำให้ทำงานไปก่อนเพราะยังไม่ใช่เวลาในการคิดสิ่งเหล่านี้ ระวังอาจหนีเสือปะจระเข้ รอปีหน้าดีกว่าเพราะเป็นปีที่ดีในการลงทุนและการงานของคุณ
การเงิน : ตรียมเฮ มีโอกาสเคลียร์หนี้สินทั้งผ่อนรถ ผ่อนบ้านได้หมดแน่นอน...ว่าทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางดีขึ้น ดังนั้นเตรียมตัวเองเลย สำหรับการทำงานที่ดี เงินจะเข้าเป็นครึ่งปีหลังที่ดีสำหรับคนปีกุน

ความรัก : คนโสด โสดต่อไปก่อนอย่าเพิ่งใจร้อน ดูแลเอง เสริมเสน่ห์ไปก่อน โดยเฉพาะเรื่องบุคลิกภาพเพราะปีหน้าอาจจะเจอคนรักที่ดีเหมือนกัน คนมีคู่ ให้ชวนกันออกกำลังมาดูแลสุขภาพ
สุขภาพ : โดยส่วนใหญ่คนปีกุนน้ำเพิ่มง่ายมากที่สำคัญโรคอ้วนอาจจะถามหา ดังนั้นต้องระมัดระวัง ดูแลการกิน วางแผนชีวิตใหม่ออกกำลังกายเพราะต้องบอกว่าเรื่องสุขภาพมีปัญหาให้ระวัง
Cr...ซินแสเป็นหนึ่ง
________________________________
< เสริมดีให้ยิ่งดี ขจัดร้ายให้เบาลง >
แหวนโอม (พระพิฆเนศ) : โอม เป็นพยางค์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายของความสำเร็จ สมหวัง ขจัดอุปสรรคทั้งปวง
“ บูชาของดี ต้องบูชาให้ถูกวิธี “
“ เลือกเครื่องประดับทั้งที สวยอย่างเดียวไม่พอ ต้องเสริมดวงแก่ผู้สวมใส่ด้วย “
________________________________
‪#‎รายละเอียดแหวน‬ ॐ
• ตัวเรือนเงินแท้ทั้งวง 92.5% (925 Sterling Silver)
• ทำจากแหวนสองวงประกบกัน หมุนได้เปรียบเสมือนกงล้อหมุนดูดทรัพย์เข้าหาตัวเอง
• ฉลุลายอักขระอักษรโอม เป็นพยางค์ศักดิ์สิทธิ์
• มีใบรับประกัน 1 ปี
ราคา 999 บ. ส่งฟรี (จากปกติ 1299)
#รุ่นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลย
(มีใบรับประกันเงินแท้ และคู่มือการบูชา)
( สำหรับชาวมะเมีย มีของมงคลแถมเสริมเฮง ❗️)
#สอบถามรายละเอียด
สอบถาม : @infinitylucky168 (มี @ ด้วยนะคะ)

See More

Fortune year (half year later): This is not your period. Let's be patient. Let's go through this year first. Be careful to escape tiger through crocodile
Jobs: You have a more self-conscious idea, like to change jobs, experience new life, chang
ดวงปีกุน (ครึ่งปีหลัง) : ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงของคุณ ให้อดทนให้ผ่านปีนี้ไปก่อนน ระ
Infinity Lucky เครื่องประดับเสริมดวง


ดวงปีจอ (ครึ่งปีหลัง) : การเงินมีแนวโน้มดีขึ้นมาก โดยเฉพาะช่วงปลายปี
การงาน : จะดีถ้าอยู่ใกล้น้ำ ถูกโฉลกกับน้ำหรือถ้าใครไม่มีโต๊ะ แนะนำให้มาวางไว้หรือวางน้ำไว้หน้าร้านของคุณ น้ำจะเสริมคุณมีงาน มีเงินที่ดี
การเงิน : จะดีขึ้นมาก ดีขึ้นถึงขั้นลงตัว มีโอกาสซื้อของแล้วยังเหลือกินเหลือใช้ เน้นย้ำช่วงประมาณปลายปี การเงินจะดี ถ้าในช่วงการเงินดีขึ้นแล้วแนะนำให้ทำบุญ
...
ความรัก : คนโสด ถ้าอยากมีคู่ให้ทำตัวน่ารัก มั่นดูแลตัวเอง แต่งตัว บริหารเสน่ห์อยู่เรื่อยๆ กลับมาดูแลสุขภาพ ปรับพัฒนาบุคลิกภาพให้ดี ที่สำคัญเรื่องคำพูดควรปรับตัวเองให้อ่อนโยน ค่อยๆ ลดการพูดแบบแขวนผ่านซาก มีโอกาสที่จะมีคู่ คนมีคู่ ระวังเรื่องคำพูดให้ดี ช่วงนี้คุณอาจมีปัญหากันถึงขั้นแตกหักต้องระวัง
สุขภาพ : สุขภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆ ช่วงนี้ถ้าใครป่วยอยู่มีโอกาสเจอหมอดีๆ ที่สามารถรักษาเจอรูปแบบใหม่ๆ โดยรวมคือดี แต่ระวังเรื่องการกินเพราะคุณยังมีเวลาในการกินอยู่ และควรนอนหลับพักผ่อน ต้องดูแลตัวเองดีๆ
Cr...ซินแสเป็นหนึ่ง
________________________________
< เสริมดีให้ยิ่งดี ขจัดร้ายให้เบาลง >
แหวนโอม (พระพิฆเนศ) : โอม เป็นพยางค์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายของความสำเร็จ สมหวัง ขจัดอุปสรรคทั้งปวง
“ บูชาของดี ต้องบูชาให้ถูกวิธี “
“ เลือกเครื่องประดับทั้งที สวยอย่างเดียวไม่พอ ต้องเสริมดวงแก่ผู้สวมใส่ด้วย “
________________________________
‪#‎รายละเอียดแหวน‬ ॐ
• ตัวเรือนเงินแท้ทั้งวง 92.5% (925 Sterling Silver)
• ทำจากแหวนสองวงประกบกัน หมุนได้เปรียบเสมือนกงล้อหมุนดูดทรัพย์เข้าหาตัวเอง
• ฉลุลายอักขระอักษรโอม เป็นพยางค์ศักดิ์สิทธิ์
• มีใบรับประกัน 1 ปี
ราคา 999 บ. ส่งฟรี (จากปกติ 1299)
#รุ่นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลย
(มีใบรับประกันเงินแท้ และคู่มือการบูชา)
( สำหรับชาวมะเมีย มีของมงคลแถมเสริมเฮง ❗️)
#สอบถามรายละเอียด
สอบถาม : @infinitylucky168 (มี @ ด้วยนะคะ)

See More

Screen year horoscope (half-year-old): Finance tends to be much better, especially

Work: It's good to be near water, fluttering with water. If anyone doesn't have a table, suggest you to put it on or put water in front of your shop. Water will enhance you with a job. Good money

Finance: It will be much better, better. It has a ch
ดวงปีจอ (ครึ่งปีหลัง) : การเงินมีแนวโน้มดีขึ้นมาก โดยเฉพาะช่วงปลายปี การงาน :