โกวนัน
23-04-2020 06:30 pm


โกวทำเท่าที่ไหว...
วันนี้ ปังนันท์ มาร่วมแจกขนมปังปิ้งเนย กับ โกวนันด้วย ใครผ่านไปมา แวะหยิบได้เลยนะคะ
มีกล้วยที่สวนดำเนินสะดวกให้ไปด้วย พ่อโกวอายุมากแล้ว บอกให้เอามาขายราคาถูกๆ คนจะได้กินได้ แบ่งไปแจกด้วยช่วยๆกัน
...
แบ่งรายได้เล็กๆน้อยๆมาช่วยเหลือยามยากค่ะ
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
#แจกฟรี
#ช่วยๆกันค่ะ

See More

Go do what you can...

Today, pang cuddle, come to give away butter toast and gown at cuddle pm. If anybody has passed, please come and pick it up.
There are bananas at damnoen saduak garden. Father is very old. I told me to sell it. Cheap price. People can eat it. Share it to give away. Help each other.

Share a small income to help in difficult time.
We will get through this crisis together

#แจกฟรี
#ช่วยๆกันค่ะTranslated

โกวนัน


โกวทำเท่าที่ไหว...
วันนี้ ปังนันท์ มาร่วมแจกขนมปังปิ้งเนย กับ โกวนันด้วย ใครผ่านไปมา แวะหยิบได้เลยนะคะ
มีกล้วยที่สวนดำเนินสะดวกให้ไปด้วย พ่อโกวอายุมากแล้ว บอกให้เอามาขายราคาถูกๆ คนจะได้กินได้ แบ่งไปแจกด้วยช่วยๆกัน
...
แบ่งรายได้เล็กๆน้อยๆมาช่วยเหลือยามยากค่ะ
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
#แจกฟรี
#ช่วยๆกันค่ะ

See More

Go do what you can...

Today, pang cuddle, come to give away butter toast and gown at cuddle pm. If anybody has passed, please come and pick it up.
There are bananas at damnoen saduak garden. Father is very old. I told me to sell it. Cheap price. People can eat it. Share it to give away. Help each other.

Share a small income to help in difficult time.
We will get through this crisis together

#แจกฟรี
#ช่วยๆกันค่ะTranslated

โกวทำเท่าที่ไหว... วันนี้ ปังนันท์ มาร่วมแจกขนมปังปิ้งเนย กับ โกวนันด้วย ใคร