บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเศรษฐี เสริมดวงเศรษฐี
14-03-2020 01:30 am

❌มีผู้บูชาหมดแล้วค่ะ❌
พระนางพญา พิมพ์เล็กสังฆาฎิ หลังยันต์ดวง
อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี2514
สวย +กล่อง #เปิดให้บูชา 999 (มีเพียง2องค์เท่านั้น)
...
เพิ่มเติม ข้อมูลจากท่านสิทธิชัย พิษณุโลก
พระนางพญา อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี2514
จัดสร้างโดย วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลกสมัยพระอาจารย์ ถนอม เขมจาโร และพระครูบวรชินรัตน์
โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ปุ่ ปุณณสิริ) ซึ่งค่อมาเป็น สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นประธานฝ่าย
สงฆ์และทรงจุดเทียนชัย พระอาจารย์ ไสว สุมโน เป็นเจ้าพิธี พระครูวามเทพมุนี เป็นประธานฝ่ายพราหมณาจารย์ และพล
โท สำราญ แพทยกุล แม่ทัพภาพที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ทำพิธีดับเทียนชัย
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาจตุปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถวัดนางพญา เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมแห่งสงฆ์ โดย
เริ่มต้นดำเนินการเมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2512 เวลา 9 นาฬิกา 12 นาที เป็นปฐมฤกษ์ตามพระฤกษ์สร้างพระอุโบสถที่ได้
รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชตามจารีต
ประเพณีโบราณาจารย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2514 ในวิหารวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดนางพญาเล่าว่าพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนั้นต้องเรียกว่าเป็นอภิมหาพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด
ในยุคนั้นมีสุดยอดเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศร่วมพิธี อาทิเช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ ฉิมพลี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ผาง
หลวงปู่แหวน หลวงพ่อเกษม หลวงพ่อแพ เป็นต้น มีการถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุไปทั่วประเทศตลอดวัน
ตลอดคืน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.05 น.ประกอบพิธีบวงสรวงครูบาจารย์ และอดีตเจ้าอาวาสตามด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะบูชา
พระพุทธชินราช พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระคุณ
พระรัตนตรัย พิธีบวงสรวงเทพยดาและพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ เวลา 16.00 น. สมเด็จพระวันรัต ประธานฝ่ายสงฆ์ ทรง
อธิษฐานจิตจุดเทียนชัย พระคณาจารย์จากทั่วประเทศนั่งปรกรอบมณฑลพิธีภาวนาปลุกเสกตลอดเวลา เวลา 19.30 น. จุด
เทียนชัยมหาพุทธาภิเษก เวลา 02.00 น. เริ่มต้นสวดคาถาพระจักรพรรดิ์ตราธิราช พระคณาจารย์นั่งปรกเจริญภาวนาปลุก
เสกตลอดรุ่ง และหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมได้กระทำพิธีดับเทียนชัย ณ เวลา 06.05 น. ใน
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเศรษฐี เสริมดวงเศรษฐี

ย้ายสำนักแล้วค้นเจอเพิ่ม *หมดแล้วค่ะ*
พระนางพญา พิมพ์เล็กสังฆาฎิ หลังยันต์ดวง
อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี2514
สวย +กล่อง #เปิดให้บูชา 999 (มีเพียง2องค์เท่านั้น)
...
เพิ่มเติม ข้อมูลจากท่านสิทธิชัย พิษณุโลก
พระนางพญา อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี2514
จัดสร้างโดย วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลกสมัยพระอาจารย์ ถนอม เขมจาโร และพระครูบวรชินรัตน์
โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ปุ่ ปุณณสิริ) ซึ่งค่อมาเป็น สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นประธานฝ่าย
สงฆ์และทรงจุดเทียนชัย พระอาจารย์ ไสว สุมโน เป็นเจ้าพิธี พระครูวามเทพมุนี เป็นประธานฝ่ายพราหมณาจารย์ และพล
โท สำราญ แพทยกุล แม่ทัพภาพที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ทำพิธีดับเทียนชัย
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาจตุปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถวัดนางพญา เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมแห่งสงฆ์ โดย
เริ่มต้นดำเนินการเมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2512 เวลา 9 นาฬิกา 12 นาที เป็นปฐมฤกษ์ตามพระฤกษ์สร้างพระอุโบสถที่ได้
รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชตามจารีต
ประเพณีโบราณาจารย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2514 ในวิหารวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดนางพญาเล่าว่าพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนั้นต้องเรียกว่าเป็นอภิมหาพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด
ในยุคนั้นมีสุดยอดเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศร่วมพิธี อาทิเช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ ฉิมพลี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ผาง
หลวงปู่แหวน หลวงพ่อเกษม หลวงพ่อแพ เป็นต้น มีการถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุไปทั่วประเทศตลอดวัน
ตลอดคืน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.05 น.ประกอบพิธีบวงสรวงครูบาจารย์ และอดีตเจ้าอาวาสตามด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะบูชา
พระพุทธชินราช พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระคุณ
พระรัตนตรัย พิธีบวงสรวงเทพยดาและพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ เวลา 16.00 น. สมเด็จพระวันรัต ประธานฝ่ายสงฆ์ ทรง
อธิษฐานจิตจุดเทียนชัย พระคณาจารย์จากทั่วประเทศนั่งปรกรอบมณฑลพิธีภาวนาปลุกเสกตลอดเวลา เวลา 19.30 น. จุด
เทียนชัยมหาพุทธาภิเษก เวลา 02.00 น. เริ่มต้นสวดคาถาพระจักรพรรดิ์ตราธิราช พระคณาจารย์นั่งปรกเจริญภาวนาปลุก
เสกตลอดรุ่ง และหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมได้กระทำพิธีดับเทียนชัย ณ
ย้ายสำนักแล้วค้นเจอเพิ่ม *หมดแล้วค่ะ* พระนางพญา พิมพ์เล็กสังฆาฎิ หลังยันต์ดวง
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเศรษฐี เสริมดวงเศรษฐี

❌มีผู้บูชาหมดแล้วค่ะ❌
พระนางพญา พิมพ์เล็กสังฆาฎิ หลังยันต์ดวง
อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี2514
สวย +กล่อง #เปิดให้บูชา 999 (มีเพียง2องค์เท่านั้น)
...
เพิ่มเติม ข้อมูลจากท่านสิทธิชัย พิษณุโลก
พระนางพญา อ.ถนอม วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ปี2514
จัดสร้างโดย วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลกสมัยพระอาจารย์ ถนอม เขมจาโร และพระครูบวรชินรัตน์
โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ปุ่ ปุณณสิริ) ซึ่งค่อมาเป็น สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นประธานฝ่าย
สงฆ์และทรงจุดเทียนชัย พระอาจารย์ ไสว สุมโน เป็นเจ้าพิธี พระครูวามเทพมุนี เป็นประธานฝ่ายพราหมณาจารย์ และพล
โท สำราญ แพทยกุล แม่ทัพภาพที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ทำพิธีดับเทียนชัย
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาจตุปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถวัดนางพญา เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมแห่งสงฆ์ โดย
เริ่มต้นดำเนินการเมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2512 เวลา 9 นาฬิกา 12 นาที เป็นปฐมฤกษ์ตามพระฤกษ์สร้างพระอุโบสถที่ได้
รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกมหาจักรพรรดิ์ตราธิราชตามจารีต
ประเพณีโบราณาจารย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2514 ในวิหารวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดนางพญาเล่าว่าพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนั้นต้องเรียกว่าเป็นอภิมหาพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด
ในยุคนั้นมีสุดยอดเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศร่วมพิธี อาทิเช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ ฉิมพลี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ผาง
หลวงปู่แหวน หลวงพ่อเกษม หลวงพ่อแพ เป็นต้น มีการถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุไปทั่วประเทศตลอดวัน
ตลอดคืน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.05 น.ประกอบพิธีบวงสรวงครูบาจารย์ และอดีตเจ้าอาวาสตามด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะบูชา
พระพุทธชินราช พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระคุณ
พระรัตนตรัย พิธีบวงสรวงเทพยดาและพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ เวลา 16.00 น. สมเด็จพระวันรัต ประธานฝ่ายสงฆ์ ทรง
อธิษฐานจิตจุดเทียนชัย พระคณาจารย์จากทั่วประเทศนั่งปรกรอบมณฑลพิธีภาวนาปลุกเสกตลอดเวลา เวลา 19.30 น. จุด
เทียนชัยมหาพุทธาภิเษก เวลา 02.00 น. เริ่มต้นสวดคาถาพระจักรพรรดิ์ตราธิราช พระคณาจารย์นั่งปรกเจริญภาวนาปลุก
เสกตลอดรุ่ง และหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมได้กระทำพิธีดับเทียนชัย ณ เวลา 06.05 น. ใน
❌มีผู้บูชาหมดแล้วค่ะ❌ พระนางพญา พิมพ์เล็กสังฆาฎิ หลังยันต์ดวง อ.ถนอม วัดนางพ
สถาบันโหราศาสตร์บ้านเศรษฐีชนนีเดวา ออกแบบลายเซ็น สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี

❌มีผู้บูชาแล้วค่ะ❌
#ดวงแก้วนาคเกี้ยว ตามหาคู่บารมีค่ะ
เสด็จจากถ้ำ ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญอย่างถูกต้อง
...
สีแดง สีแห่งกำลังฤทธิ์อำนาจกล้าหาญเด็ดเดียว ความคิดฉับไหวเฉียบคมเป็นที่เคารพน่าเกรงขาม
สีส้ม ป้องกันและลดสลายอุปสรรคพลังที่ไม่ดีที่เข้ามากระทบกระทำให้บุคคลใดผู้ใดที่คิดจะมาเบียดเบียนต้องพ่ายแพ้ตนเองไปในที่สุด
ทั้ง 2 ดวง มีดวงจิตนาคราชปกปักษ์รักษา เสริมด้านเงินทอง โชคลาภ การงาน เมตตา
ขนาด 6 ซม. บูชา 1,599 บาท ส่งฟรี
สนใจบูชาทักแอดมินได้เลยค่ะ m.me/chonniedewa
#ChonnieDewa
#Mirinthita

See More

❌มีผู้บูชาแล้วค่ะ❌ #ดวงแก้วนาคเกี้ยว ตามหาคู่บารมีค่ะ เสด็จจากถ้ำ ทำพิธีบวงสร
สถาบันโหราศาสตร์บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือ เสริมดวงเศรษฐี

#คดมะพร้าวเลี่ยมน้ำมันจันทร์หอม
ของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัว
อานุภาพของคดมะพร้าวนั้นดีเลิศในทางป้องกันภัย กันคุณไสยมนต์ดำ ภูตผีปีศาจ แคล้วคลาด มหาอุด คงกระพัน เมตตา โชคลาภ ถือว่าเป็นของดีรอบตัว บุคคลใดมีไว้ครอบครองก็จะปราศจากภัยอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ เทวดา อสูร ภูตผีปีศาจ ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้
...
ทำพิธีเรียบร้อยแล้วค่ะ
สนใจบูชา ทักแอดมินเลยนะคะ
ไอดีไลน์ @chonniedewa (มี@)
หรือกดที่ลิ้งค์
Line >> https://line.me/R/ti/p/%40vqd8671a
โทร 063-6987897
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ
#ChonnieDewa
#Mirinthita

See more

#คดมะพร้าวเลี่ยมน้ำมันจันทร์หอม ของทนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัว อานุภาพของคดมะพร้าวนั้
คลังวัสดุไม้ :ประตูไม้ ประตูกระจก วงกบ คิ้วบัว และวัสดุก่อสร้าง ราคาโรงงาน
"วันฉัตรมงคล" เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
"วันฉัตรมงคล" เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาล
สถาบันโหราศาสตร์บ้านเศรษฐีชนนีเดวา ออกแบบลายเซ็น สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี


#รวมหินมงคลสุดปัง ขนาด 12 มิล
#รวมหินตระกูลไหมจักรพรรดิ์
ไหมนาค (สีแดง) เสริมมงคลเด่นด้านเมตตา เสน่ห์ ความรัก
ไหมนางพญา (สีแดงอมม่วง) หญิงเป็นใหญ่ เสริมอำนาจ บารมี เรียกรักคืนรัง...
ไหมเศรษฐี (สีเทาดำ) เสริมด้านการค้าขาย ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูน ร่ำรวย อุดรูรั่วทางการเงิน
ไหมเขียว (สีเขียว) เสริมโชคลาภทวีคูณ 2 เท่า เสี่ยงดวง ลาภลอย
ไหมทอง (สีน้ำตาลทอง) เสริมโชคลาภหนักๆ การเจรจาเกี่ยวกับเงินทอง ดวงเฮง โชคดี

บูชาเส้นละ 1,200 บาท ส่งฟรี
สนใจเส้นไหน ทักหาแอดมินได้เลยนะคะ
มีอย่างละ 1 เส้นเท่านั้นค่ะ
m.me/chonniedewa
#ChonnieDewa
#Mirinthita

See More

#Auspicious stone collection. Size 12 mm.

#รวมหินตระกูลไหมจักรพรรดิ์
Naga silk (red). Enhance the auspicious, kindness, charm,
Queen Silk (Purple color). The lady is big. Enhance the power of the prestige. She recalls the nest.
Millionaire silk (grey, black) to enhance the trading of wealth, increase the wealth, increase the financial leak.
Green silk (green). Enhance fortune. Multiply by 2 times. Risk fortune to float.
Gold silk (golden brown) to enhance the fortune. Talk about money and gold. Lucky luck.

Worship 1,200 Baht per line. Free shipping.
If you are interested in any lines, you can talk to admin.
There are only 1 lines for each of them.

m.me/chonniedewa

#ChonnieDewa
#MirinthitaTranslated

#รวมหินมงคลสุดปัง ขนาด 12 มิล #รวมหินตระกูลไหมจักรพรรดิ์ ไหมนาค (สีแดง) เสริ
Big Dog Cafe "คาเฟ่หมาใหญ่ใจดี"

วันนี้ครบรอบการจากไป 3 ปีของน้องคุ้กกี้ สายพันธุ์ Borzoi ที่จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับมา คุ้กกี้เป็นสุนัขที่อ่อนโยน ขี้เล่น ชอบแกล้งลูกค้าแบบน่ารักๆ ชอบแหย่เพื่อนให้เล่นกันสนุก คุ้กกี้ชอบว่ายน้ำมาก ชวนเพื่อนไปเล่นน้ำด้วย คุกกี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนทุกตัวง่ายมาก อ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ รักเจ้าของที่สุด มีความเคารพให้กับเพื่อนๆและลูกค้าทุกท่าน
แอดมินเก็บร่างคุ้กกี้ไว้เพื่อระลึกถึงความดี และเป็นอนุสรณ์ของสุนัขที่ทำให้ Big dog Cafe เป็นที่จดจำมาถึงทุกวันนี้ คุกกี้ไปสบายแล้ว แต่เราจะจำภาพทรงจำ และเรื่องราวความดี ความน่ารักของคุ้กกี้ไว้เสมอนะลูก❤️
แอดมินจะเก็บร่างคุ้กกี้ไว้ที่ Bigdog Cafe ในพิธี Kukur จนถึงต้นเดือนมีนาคม แล้วจะพากลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิม พี่ๆที่คิดถึง แวะไปเยี่ยม ไปวางดอกไม้ให้คุ้กกี้ หรือร่วมทำบุญ ให้น้องสุนัขยากไร้กับคุ้กกี้ ที่ร้านได้ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00น เลยนะคะ❤️
Today is the 3th anniversary of the Borzoi breed Cookie who left us without coming back. Cookie is a gentle dog. He likes to tease cute customers. He likes to tease friends to play with fun. Cookies. Cookie loves swimming. Invite friends to play water with cookies. It can adapt to all friends. Very easy. Humble, honest, love the owner. Respect for all friends and customers.

Admin collects cookies to remember the goodness and memorial of dogs that make Big dog Cafe memorable. Cookies are comfortable nowadays. But we will remember the memories and stories of the goodness, cuteness of cookies. Ki is always here, kid. ❤️

Admin will collect cookies at Bigdog Cafe in Kukur ceremony until the beginning of March. Then we will bring them back home as usual. Brothers and sisters who miss to visit and lay flowers for cookies or make merit for poor dogs. With cookies at the shop from 10.00-21.00 pm. ❤️Translated

วันนี้ครบรอบการจากไป 3 ปีของน้องคุ้กกี้ สายพันธุ์ Borzoi ที่จากเราไปอย่างไม่มีว
สถาบันโหราศาสตร์บ้านเศรษฐีชนนีเดวา ออกแบบลายเซ็น สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี


‼️ #เดินทางจากอินเดียมาถึงประเทศไทยแล้ว
เครื่องบูชาหายาก LIMITED ⚠️เหลือ 2ใบ!!
#หม้อการัตคือหม้อแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยความเจริญรุ่งเรือง ที่พระแม่ลักษมีถือและประทานพรให้แก่จักรวาลทั้ง 3 โลก นิยมถวาย ณ.หิ้งบูชา ใส่เครื่องประดับหรือของบูชาลงในหม้อหรือตั้งถวายได้เลยจะ #ช่วยเสริมความค่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ขจัดความยากจน
...
หม้อการัต ถวายองค์เทพ
✅วัสดุ : ทองเหลืองสัมฤทธิ์ 100% สกัดเงินแท้ 100%
✅ขนาดสูง : 8 นิ้ว
✅ผ่านพิธีโดยพราหมณ์อินเดีย
บูชา 2,990 บาท จัดส่งฟรี
สนใจบูชาทักหาแอดมินได้เลยค่ะ m.me/chonniedewa
#ChonnieDewa
#Mirinthita

See More

‼️ #เดินทางจากอินเดียมาถึงประเทศไทยแล้ว

Rare offerings LIMITED ⚠️ Only 2 left!!
#Garuda pot is the pot of wealth, wealth, prosperity that Mother Lakshmi holds and blesses the 3 worlds of universes. Embroidered with jewelry or offerings in a pot or offerings. It will be #help to enhance the evening, richness, prosperity, abundance, eliminate poverty.

The goddess carat pot.
✅ Material: Brass Brass 100 % Extracted 100 % Genuine Silver.
✅ Height: 8 inches
✅ Passed the ceremony by Prahm India

Worship 2,990 baht. Free shipping.
If you are interested in worshipping, contact admin. m.me/chonniedewa

#ChonnieDewa
#MirinthitaTranslated

‼️ #เดินทางจากอินเดียมาถึงประเทศไทยแล้ว เครื่องบูชาหายาก LIMITED ⚠️เหลือ 2ใบ!
BeautifulA RAKS Dress Fashion


สิ้นสุดการรอคอยคะ
สินค้ามาถึงเรียบร้อย
พร้อมส่งแล้ววันนี้คะ
เอาใจสาวๆสายบุญแบบคุณแต้ว...
ชุดเซ็ทเสื้อลูกไม้+กระโปรงลายไทยตัวยาวตัวสวยงานนี้บอกเลยปังมาก... เนื้อผ้าโทนสีเทา สีแพงสวยงามอย่างไทยมากจ้า ตัวกระโปรงเป็นกระโปรงยาวช่วงเอวงานสวยใส่เเล้วเอวคอดเพรียวมาก จับจีบเล็กๆสวยสุดๆเนื้อผ้าอย่างดี..ใส่ทำบุญ งานพิธีต่าง...ชนะเริสสสสส... บอกเลยห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเด็ดขาดค่าา

S อก 32 เอว 26 สะโพก 36"(หมดคะ)
M : อก34”เอว28”สะโพก38” (พร้อมส่ง 2 ชุด )
L : อก36”เอว30”สะโพก40” (พร้อมส่ง 2 ชุด )
XL : อก38”เอว32”สะโพก42” (พร้อมส่ง 2 ชุด )
2XL : อก40”เอว34”สะโพก44” (พร้อมส่ง 3ชุด )
3XL : อก42”เอว36”สะโพก46” (พร้อมส่ง 3 ชุด )
4xl. อก 44 เอว 38 สะโพก 48" (พร้อมส่ง 4ชุด )
เสื้อยาว 18" กระโปรงยาว 37"
790 บาทฟรีส่งด่วน ♥️♥️

See More

The end of the wait.
Products have arrived successfully.
Ready for shipping today.

Spoiling the merit girls like Khun Taew.
Lace shirt set + Thai pattern skirt. Long style. Beautiful. This time, I can tell that it's very popular... Grey tone fabric. Expensive color. Very beautiful in Thailand. The skirt is a long skirt. Beautiful work. Cod waist is very slender. Small flirting. Very beautiful. Great fabric.. Wearing to make merit at different ceremonies... Winning great... I can tell that you don't miss. Don't miss.

S chest 32 waist 26 hip 36 ′′ (sold out)

M: chest 34 ′′ waist 28 ′′ hip 38 ′′ (ready to send 2 sets)

L: chest 36 ′′ waist 30 ′′ hip 40 ′′ (ready to send 2 sets)

XL: chest 38 ′′ waist 32 ′′ hip 42 ′′ (ready to send 2 sets)

2 XL: chest 40 ′′ waist 34 ′′ hip 44 ′′ (ready to send 3 sets)

3 XL: chest 42 ′′ waist 36 ′′ hip 46 ′′ (ready to send 3 sets)

4 xl. Chest 44 Waist 38 Hip 48 ′′ (Ready for shipping 4 sets)

Shirt 18 ′′ long skirt 37 ′′

790 baht. Free express shipping. ♥️♥️Translated

สิ้นสุดการรอคอยคะ สินค้ามาถึงเรียบร้อย พร้อมส่งแล้ววันนี้คะ เอาใจสาวๆสายบุญ
SukishiIntergroup ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และอาหารญี่ปุ่น


ถ้าไม่อยากเหงาไปกินปิ้งย่างกับเราไหม เพราะมา 2 คนลด 100 บาทเมื่อทาน “Sukishi สุข Overload” ระดับ #Gold เฉพาะสาขาในเครือเซ็นทรัล รีบหน่อยน้าถึง 31 มี.ค. 64 เท่านั้น
.
พร้อมพบกับ 2 ความอร่อยใหม่
Cheesy Truffle ชีสยืดๆหอมกลิ่นทรัฟเฟิล เอาใจ #สายชีสยืดๆ
Spicy Jumeok ซีฟู้ดห่อสาหร่ายรสจัดจ้านสไตล์เกาหลี จัดให้ #สายเกาเผ็ดๆ...
.
Gold 559+ บาท/ท่าน
ทานหอยเซลล์ชีสทรัฟเฟิล, กุ้งแม่น้ำชีสทรัฟเฟิล, ชีสทรัฟเฟิล ฟองดูว์, เบคอนชีสทรัฟเฟิล, เนื้อ US ชีสทรัฟเฟิล, กุ้งชีสทรัฟเฟิล, แซลมอนซาซิมิ, แซลมอนดองซีอิ้วเกาหลี, ยำแซลมอนไม่อั้น พร้อมจุใจกับเมนูเนื้อและซีฟู้ดกว่า 80 เมนู
.
ยังมีอีก 3 ราคาให้เลือกดูเมนูทั้งหมดของแต่ละราคาได้ที่ http://emenu.sukishigroup.com/menu/bq_ovl
.
“มา 2 คนลด 100 บาท”
12 ก.พ. 64 - 31 มี.ค. 64
“ Cheesy Truffle & Spicy Jumeok” 25 ก.พ. 64 - 24 พ.ค. 64
“Sukishi สุข Overload”
วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

"มา 2 คนลด 100 บาท” ที่ร้านซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล์ กริลล์ (เฉพาะในเครือเซ็นทรัล)
• เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 6
• เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 3
• เซ็นทรัล พัทยาบีช ชั้น 5
• เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 3
• เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6
• เซ็นทรัล ภูเก็ต ชั้น 3
• เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 3
• เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 3
• เซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 5
• เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 4
• เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 3
• เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น G
• เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 4
• เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น 4
• เซ็นทรัล ลำปาง ชั้น 3
• เซ็นทรัล หาดใหญ่ ชั้น 5
• เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 3
• เซ็นทรัล บางนา ชั้น 2
• เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 5
เงื่อนไข
- รับส่วนลด 50 บาท/ท่านเมื่อมา 2 คนขึ้นไปและทาน Sukishi สุข Overload ราคาผู้ใหญ่ระดับ Gold ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ และราคาหลังหักส่วนลดสามารถใช้สะสมคะแนนบัตรสมาชิกได้
• ลูกค้า “Sukishi สุข Overload” ทานเมนูพิเศษได้แตกต่างกันตามระดับราคา
• ไม่สามารถเปลี่ยนเมนูพิเศษเป็นเงินสดได้
• ทานได้ 1 ชั่วโมง 30 นาที
• กรณี
ถ้าไม่อยากเหงาไปกินปิ้งย่างกับเราไหม เพราะมา 2 คนลด 100 บาทเมื่อทาน “Sukishi ส
สถาบันโหราศาสตร์บ้านเศรษฐีชนนีเดวา ออกแบบลายเซ็น สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี


#ลงนะหน้าทองปังๆด้วยตัวเองได้ทุกวัน
#โปรโมชั่นเด็ด เซ็ทละ 800 บาท จัดส่งฟรี
ใน 1 เซ็ท #รับเพชรพญานาคเสด็จ มูลค่า 399 บาท ฟรี!!
หมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะคะ
...
Set 1 เหลือ 11 ชุด
Set 2 เหลือ 6 ชุด
เข้าพิธีเทวาภิเษกใหญ่ ลงคาถานะหน้าทอง
เสริมเมตตา มีออร่า เจรจาเรียกทรัพย์ ให้คนเห็นแล้วเอ็นดู
✅สบู่ทองคำ
ปรับสภาพผิว ลดสิว ลดความมัน
✅ เซรั่มวิตามินซี
ลดสิว ลดรอบสิว จุดด่างดำ ให้ผิวกระจ่างใส
✅ ครีมกันแดด
หน้าไม่มัน ไม่ก่อให้เกิดสิว บำรุงให้ผิวกระจ่างใส
✅ เจลซ่อมผิวว่านหางจระเข้ พักผิวหน้า ปรับสภาพผิว ลดสิว ลดผื่นแพ้ รอยไหม้แดด ลดอาการแสบ ร้อน บวม แดง
------------------------------------
ปรึกษา จองคิว
Line >> https://line.me/R/ti/p/%40vqd8671a
INBOX Facebook >> m.me/chonniedewa
โทร 063-6987897
พิกัดร้าน รังสิต คลองสาม ปทุมธานี
#ChonnieDewa
#Mirinthita
#สักลายมือเศรษฐี
#สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี
#สักยันต์นะเกี่ยวทรัพย์
#สักยันต์นะสำเร็จ
#สักปากสาริกาเรียกทรัพย์มหาเสน่ห์
#สักถุงเงินถุงทองมหาเศรษฐี
#นะหน้าทองมหาเศรษฐี

See More

#ลงนะหน้าทองปังๆด้วยตัวเองได้ทุกวัน
#Great promotion. Each set is 800 Baht. Free shipping.
In 1 set, #Get the serpent diamond worth 399 baht for free!!
When it's gone, no more.

Set 1 down to 11 sets.
Set 2 down to 6 sets.

Entering the ceremony of the big coronation. Spelling the golden face.
Enhance kindness, aura, negotiate, call money for people to see and love.

✅ gold soap
Adjust skin condition, reduce acne, reduce oiliness.
✅ Vitamin C serum
Reduce acne, reduce acne, dark spots for brightening skin.
✅ Sunscreen cream
Face doesn't cause acne, nourish skin to be bright.
✅ Gel to fix Aloe Vera skin. Rest on facial skin. Reduce acne, rashes, allergy, sunscreen. Reduce heat, swelling, red.

------------------------------------
Consult, book an appointment.
Line >> https://line.me/R/ti/p/%40vqd8671a
INBOX Facebook >> m.me/chonniedewa
Tel. 063-6987897
Location: Rangsit, Khlong Sam, Pathum Thani.
#ChonnieDewa
#Mirinthita
#สักลายมือเศรษฐี
#สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี
#สักยันต์นะเกี่ยวทรัพย์
#สักยันต์นะสำเร็จ
#สักปา
#ลงนะหน้าทองปังๆด้วยตัวเองได้ทุกวัน #โปรโมชั่นเด็ด เซ็ทละ 800 บาท จัดส่งฟรี
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี


#อยากหน้าสวยรวยทรัพย์มาทางนี้จ้า
#สายมูสายเสกต้องมี
#แถมสายสิญจน์อินเดียทุกชิ้น
สบู่ทองคำ 150...
ล้างหน้าสะอาดหมดจด ลดสิว ปรับสภาพผิว

เซรั่มวิตซี 350
ให้ผิวหน้าใสกิ๊งๆ ลดสิว รอยดำ รอยแดง หน้าไม่มัน
กันแดดอ็อกซิเจน 390
ปรับสภาพผิว ผสมรองพื้นให้ผิวเรียบเนียน ไม่อุดตัน
ยกเซ็ท 800 ส่งฟรี
#ทุกอย่างผ่านพิธีเทวาภิเษกแล้ว
เสริมนะเมตตา นะหน้าทอง ใครเห็นก็เมตตาเอ็นดู พูดเงินได้เงิน พูดทองได้ทอง มีออร่าดึงดูดผู้คนเข้าหา เทวดารักใคร่ ขอพรได้ดั่งใจค่ะ ✨✨✨
สนใจทักข้อความเลยจ้า
m.me/chonniedewa
#ChonnieDewa
#Mirinthita
#ดูดีไว้ #Fortunaskin

See More

#อยากหน้าสวยรวยทรัพย์มาทางนี้จ้า
#สายมูสายเสกต้องมี
#แถมสายสิญจน์อินเดียทุกชิ้น

Gold soap 150
Clean face completely. Reduce acne, skin condition.

Vitamin C Serum 350
Make your face clear. Reduce acne, dark spots, red spots, no oily face.

Oxygen sunscreen 390
Skin conditioning mixed with foundation for smooth skin. Not clogged.

A whole set of 800 Free shipping.

#ทุกอย่างผ่านพิธีเทวาภิเษกแล้ว
Enhancement, be kind, golden face. Anyone who sees it will be kind. Speak money, talk money, gold, aura gold. Attract people to the angels. Love and ask for blessings as they wish. ✨✨✨

If interested, message me.
m.me/chonniedewa

#ChonnieDewa
#Mirinthita
#ดูดีไว้ #FortunaskinTranslated

#อยากหน้าสวยรวยทรัพย์มาทางนี้จ้า #สายมูสายเสกต้องมี #แถมสายสิญจน์อินเดียทุกชิ้
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา ออกแบบลายเซ็น สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี

#ด้ายแดงเปลือกหอยสังข์อินเดียแท้
✅ เงินทองไม่ขาด
✅ มั่งคั่งร่ำรวย
✅ ปรองดองรักใคร่...
✅ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี
สมบูรณ์ สมบัติ บริวาร

#หอยสังข์
ตามความเชื่อโบราณ หอยสังข์ ถือเป็นเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ มงคล และ ไว้ใช้ประกอบพิธี มงคล ต่างๆ ทั้งในประเทศ หรือ แม้แต่ ต่างประเทศ ก็ยังใช้หอยสังข์ กันมาแต่โบราณ หรือ แม้กระทั่ง หอยสังข์ยัง ถูกใช้เป็นอาวุธของพระนารายณ์ มีคุณสมบัติ นานับประการ ในด้านบวก อาทิเช่น เสริมสิริมงคล มั่งคั่งร่ำรวย สมบูรณ์ทรัพย์สมบัติ เงินทองไม่ขาด
สนใจบูชา ทักแอดมินเลยจ้า
m.me/chonniedewa
#ChonnieDewa
#Mirinthita

See more

#ด้ายแดงเปลือกหอยสังข์อินเดียแท้ ✅ เงินทองไม่ขาด ✅ มั่งคั่งร่ำรวย ✅ ปรองดองร
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี


#ก้อนทองดูดทรัพย์ บูชา 99 บาท ✨✨✨
รายได้ร่วมบุญจัดงานไหว้ครูบ้านเศรษฐีชนนีเดวาค่ะ
เข้าพิธีเทวาภิเษกวันที่ 26 ธันวาคม 2563
มีเพียง 250 ก้อนเท่านั้น
...
✅สำหรับวางโชว์เพื่อความสวยงาม เคล็ดมงคลแห่งความมั่งมี
✅เพื่อให้มีโชคลาภเงินทองบริบูรณ์มั่งคั่ง และทำมาค้าขึ้น
✅ตั้งบูชาหน้าพระ หรือเทพเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล
✅เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวย มีเงินทองมากมาย
✅ชาวจีนโบราณถือว่าเป็นหนึ่งในมงคลแห่งสมบัติโบราณ เป็นสิ่งนำโชคลาภมาให้มีสิริมงคล สมปรารถนา หรือให้มีเงินทองเต็มบ้าน เจริญรุ่งเรือง
ใช้วางที่หิ้งพระ โต๊ะทำงาน ดูดเงินดูดทอง
นำไปมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักได้ค่ะ
ก้อนทองมงคลเป็นทองเหลืองแท้ สามารถนำไปหล่อพระสร้างเสบียงบุญได้ในอนาคตนะคะ
สนใจบูชา ทักหาแอดมินเลยค่ะ m.me/chonniedewa
#ChonnieDewa
#Mirinthita
#ไหว้ครู2020

See More

#Gold bar. Sucking money for 99 Baht. ✨✨✨
Income to join the merit making event. Pay respect to the teacher at Ban Millionaire Chonni
Entering the coronation ceremony on 26 December 2563
Only 250 bars available

✅ Showing off for beauty, auspicious tips of wealth.
✅ For luck, full of money, wealthy and making it happen.
✅ Set to worship in front of a monk or god for auspiciousness.
✅ It's a sign that represents wealth, wealth, lots of money.
✅ Ancient Chinese is considered as one of the auspicious of ancient treasures. It brings good fortune, wishes, or full of money to prosper.

Use it to put it at the holy shelf. Work desk. Sucking money and gold.
You can give it as a gift to someone you love.

Auspicious gold bar. It's pure brass. It can be brought to mold the monk to make merit in the future.

If you are interested in worshipping, talk to admin. m.me/chonniedewa

#ChonnieDewa
#Mirinthita
#ไหว้ครู2020Translated

#ก้อนทองดูดทรัพย์ บูชา 99 บาท ✨✨✨ รายได้ร่วมบุญจัดงานไหว้ครูบ้านเศรษฐีชนนีเดว
SukishiIntergroup ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และอาหารญี่ปุ่น


เดือนแห่งความรักรีบหาคนรักไปกินปิ้งย่าง มา 2 คนลด 100 บาท เมื่อทาน “Sukishi สุข Overload” ระดับ #Gold เฉพาะสาขาในเครือเซ็นทรัล
พิเศษ! เฉพาะช่วงวาเลนไทน์ 13-14 ก.พ. 64 รับฟรี ! เค้กไอศกรีมในตำนาน “Wall’s Viennetta” เมื่อจูงมือมาเป็นคู่และทาน”Sukishi สุข Overload”
Gold 559+ บาท/ท่าน...
ทานเมนู Seafood Parade ได้ไม่อั้นทั้งแซลมอนซาซิมิ/ ข้าวซีฟู้ดทรีโอ้มันปูล้นๆ/ ซุนดูบูปู/ ครีบปลากระเบนซอสโคชูจัง พร้อมจุใจกับเมนูพรีเมี่ยมกว่า 80 เมนู ทั้งเนื้อนำเข้า/ กุ้งแม่น้ำ/ หอยแมลงภู่NZ/ หมูคูโรบูตะ

ยังมีอีก 3 ราคาให้เลือกดูเมนูทั้งหมดของแต่ละราคาได้ที่ http://emenu.sukishigroup.com/menu/bq_ovl
“มา 2 คนลด 100 บาท”
12 ก.พ. 64 - 31 มี.ค. 64
“Seafood Parade”
26 ต.ค. 63 - 24 ก.พ. 64
“Sukishi สุข Overload”
วันนี้ - 31 ธ.ค. 64
"มา 2 คนลด 100 บาท” ที่ร้านซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล์ กริลล์ (เฉพาะในเครือเซ็นทรัล)
• เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 6
• เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 3
• เซ็นทรัล พัทยาบีช ชั้น 5
• เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 3
• เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6
• เซ็นทรัล ภูเก็ต ชั้น 3
• เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 3
• เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 3
• เซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 5
• เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 4
• เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 3
• เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น G
• เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 4
• เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น 4
• เซ็นทรัล ลำปาง ชั้น 3
• เซ็นทรัล หาดใหญ่ ชั้น 5
• เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 3
• เซ็นทรัล บางนา ชั้น 2
• เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 5
เงื่อนไข
- รับส่วนลด 50 บาท/ท่านเมื่อมา 2 คนขึ้นไปและทาน Sukishi สุข Overload ราคาผู้ใหญ่ระดับ Gold ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ และราคาหลังหักส่วนลดสามารถใช้สะสมคะแนนบัตรสมาชิกได้
- รับฟรีไอศกรีมเวียนเน็ตต้า 1 ชิ้น/ 1 บิล เมื่อทาน Sukishi สุข Overload 2 ท่านขึ้นไป (ราคาผู้ใหญ่) หรือ A La Carte 800 บาทขึ้นไป ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ กรณีสินค้าหมดจะเสิร์ฟเป็นไอศกรีมยำสไตล์เกาหลีราดสตรอเบอร์รี่และบราวนี่ (13-14 ก.พ.
เดือนแห่งความรักรีบหาคนรักไปกินปิ้งย่าง มา 2 คนลด 100 บาท เมื่อทาน “Sukishi สุ
SukishiIntergroup ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และอาหารญี่ปุ่น


ฉลอง #BacktoOffice
⭐️ #อัพเกรดระดับราคาฟรี !! สำหรับ “Sukishi สุข Overload” ปิ้งย่างเกาหลีพรีเมี่ยมไม่อั้น
#พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC และแลกคะแนน KTC Forever เป็นส่วนลด
อัพเกรดจาก Copper 349+ บาทเป็น Silver 449+ บาทใช้ 888 คะแนน...
อัพเกรดจาก Silver 449+ บาทเป็น Gold 559+ ใช้ 888 คะแนน
อัพเกรดจาก Copper 349+ บาทเป็น Gold 559+ บาทใช้ 1,888 คะแนน

Gold 559+ บาท/ท่าน
ทาน "แซลมอนซาซิมิ" ได้ไม่อั้น
พร้อมจุใจกับเมนูพรีเมี่ยมและอีกกว่า 80 เมนู
ทั้งเนื้อนำเข้าจาก US และ AUS/ เนื้อพรีเมี่ยมสเต็ก/ กุ้งแม่น้ำ/ หอยแมลงภู่NZ/ หมูคูโรบูตะราดซอสมิโสะและหมูสามชั้นสไตล์เกาหลี
Silver 449+ บาท/ท่าน
อร่อยกับปิ้งย่างและอาหารเกาหลีกว่า 60 เมนู
มีทั้งเนื้อส่วนท้อง US/ ปลาแซลมอน/ กุ้งเนยกระเทียม/ ชีสฟองดูว์
และอาหารเกาหลีอีกเพียบ ทั้งซุปเต้าหู้ซุนดูบูจิเกสุดฮิต/ ข้าวยำ/ ซุปกิมจิ/ ต๊อกโปกิ/ จาจางเมียน
Copper 349+ บาท/ท่าน
อร่อยเต็มอิ่มกับเมนูปิ้งย่างกว่า 30 เมนู
ใหม่ล่าสุด! สันคอหมูราดซอสโคชูจังสุดอินเทรนด์/ เบคอน/ เนื้อวัวและหมูสามชั้นหมักซอสสไตล์เกาหลี/ เนื้อไก่ราดซอสรสเผ็ดยังมีอาหารทานเล่นทั้งยำปูอัดและหลากหลายสลัดสไตล์เกาหลี
กลับมารอบนี้มาพร้อมขนมอีกมากมายทั้งไอศกรีม น้ำแข็งไส มาร์ชแมลโลว์และดาร์กช็อกโกแลตฟองดูว์
พร้อมเมนูใหม่ ไอศกรีมและบราวนี่ กับไอศกรีมยำสไตล์เกาหลีราดซอสสตรอเบอร์รี่และบราวนี่
ดูเมนูทั้งหมดของแต่ละราคาได้ที่ Top Comment
3 มิ.ย. 63 - 31 ส.ค. 63
ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill ที่ร่วมรายการ
1. เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 6
2. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 3
3. สยามเช็นเตอร์ ชั้น 2
4. เซ็นทรัล พัทยาบีช ชั้น 5
5. เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 3
6. เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6
7. เซ็นทรัล ภูเก็ต ชั้น 3
8. เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 3
9. เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 3
10. แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น B
11. เซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 5
12. โรบินสัน ฉะเชิงเทรา ชั้น 1
13. เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 4
14. เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 3
15. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น G
16. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B
17. เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1
18. เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 4
19. เดอะมอลล์ บางแค ชั้น G
20. เมกา บางนา ชั้น 1
21. เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น 4
22. เซ็นทรัล ลำปาง ชั้น 3
ฉลอง #BacktoOffice ⭐️ #อัพเกรดระดับราคาฟรี !! สำหรับ “Sukishi สุข Overload”
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี


❌หมดค่ะ❌
#ก้อนทองดูดทรัพย์ คู่ละ 198 บาท ✨✨✨
เข้าพิธีเทวาภิเษกวันที่ 26 ธันวาคม 2563
...
✅สำหรับวางโชว์เพื่อความสวยงาม เคล็ดมงคลแห่งความมั่งมี
✅เพื่อให้มีโชคลาภเงินทองบริบูรณ์มั่งคั่ง และทำมาค้าขึ้น
✅ตั้งบูชาหน้าพระ หรือเทพเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล
✅เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวย มีเงินทองมากมาย
✅ชาวจีนโบราณถือว่าเป็นหนึ่งในมงคลแห่งสมบัติโบราณ เป็นสิ่งนำโชคลาภมาให้มีสิริมงคล สมปรารถนา หรือให้มีเงินทองเต็มบ้าน เจริญรุ่งเรือง
ใช้วางที่หิ้งพระ โต๊ะทำงาน ดูดเงินดูดทอง
นำไปมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักได้ค่ะ
ก้อนทองมงคลเป็นทองเหลืองแท้ สามารถนำไปหล่อพระสร้างเสบียงบุญได้ในอนาคตนะคะ
สนใจบูชา ทักหาแอดมินเลยค่ะ m.me/chonniedewa
#ChonnieDewa
#Mirinthita

See More

❌ All gone ❌

#Gold bar. Sucking money. Each pair is 198 Baht. ✨✨✨
Entering the coronation ceremony on 26 December 2563

✅ Showing off for beauty, auspicious tips of wealth.
✅ For luck, full of money, wealthy and making it happen.
✅ Set to worship in front of a monk or god for auspiciousness.
✅ It's a sign that represents wealth, wealth, lots of money.
✅ Ancient Chinese is considered as one of the auspicious of ancient treasures. It brings good fortune, wishes, or full of money to prosper.

Use it to put it at the holy shelf. Work desk. Sucking money and gold.
You can give it as a gift to someone you love.

Auspicious gold bar. It's pure brass. It can be brought to mold the monk to make merit in the future.

If you are interested in worshipping, talk to admin. m.me/chonniedewa

#ChonnieDewa
#MirinthitaTranslated

❌หมดค่ะ❌ #ก้อนทองดูดทรัพย์ คู่ละ 198 บาท ✨✨✨ เข้าพิธีเทวาภิเษกวันที่ 26 ธันว
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเสริมดวงเศรษฐี


มี 70 ก้อนค่ะ ทักด่วนก่อนหมด‼️
#ก้อนทองดูดทรัพย์ บูชา 99 บาท ✨✨✨
เข้าพิธีเทวาภิเษกวันที่ 26 ธันวาคม 2563
...
✅สำหรับวางโชว์เพื่อความสวยงาม เคล็ดมงคลแห่งความมั่งมี
✅เพื่อให้มีโชคลาภเงินทองบริบูรณ์มั่งคั่ง และทำมาค้าขึ้น
✅ตั้งบูชาหน้าพระ หรือเทพเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล
✅เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวย มีเงินทองมากมาย
✅ชาวจีนโบราณถือว่าเป็นหนึ่งในมงคลแห่งสมบัติโบราณ เป็นสิ่งนำโชคลาภมาให้มีสิริมงคล สมปรารถนา หรือให้มีเงินทองเต็มบ้าน เจริญรุ่งเรือง
ใช้วางที่หิ้งพระ โต๊ะทำงาน ดูดเงินดูดทอง
นำไปมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักได้ค่ะ
ก้อนทองมงคลเป็นทองเหลืองแท้ สามารถนำไปหล่อพระสร้างเสบียงบุญได้ในอนาคตนะคะ
สนใจบูชา ทักหาแอดมินเลยค่ะ m.me/chonniedewa
#ChonnieDewa
#Mirinthita

See More

There are 70 bars. Hurry up before they are gone!! ️

#Gold bar. Sucking money for 99 Baht. ✨✨✨
Entering the coronation ceremony on 26 December 2563

✅ Showing off for beauty, auspicious tips of wealth.
✅ For luck, full of money, wealthy and making it happen.
✅ Set to worship in front of a monk or god for auspiciousness.
✅ It's a sign that represents wealth, wealth, lots of money.
✅ Ancient Chinese is considered as one of the auspicious of ancient treasures. It brings good fortune, wishes, or full of money to prosper.

Use it to put it at the holy shelf. Work desk. Sucking money and gold.
You can give it as a gift to someone you love.

Auspicious gold bar. It's pure brass. It can be brought to mold the monk to make merit in the future.

If you are interested in worshipping, talk to admin. m.me/chonniedewa

#ChonnieDewa
#MirinthitaTranslated

มี 70 ก้อนค่ะ ทักด่วนก่อนหมด‼️ #ก้อนทองดูดทรัพย์ บูชา 99 บาท ✨✨✨ เข้าพิธีเทว
บ้านเศรษฐีชนนีเดวา สักลายมือเศรษฐี เสริมดวงเศรษฐี

ถามตอบในสิ่งที่หลายคนอยากรู้
กุมารทองต้องออกมากระโดดโลดเต้น แกล้งเด็ก
❌ไม่จริงค่ะ สิ่งที่กุมารทองต้องการที่สุดคือบุญ ออกมาแกล้งคนเป็นบาป เขาไม่ทำให้มีกรรมติดตัวเองหรอก อีกอย่าง ถ้าเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นผี ก็ไม่มีทางเจอค่ะ
...
เหล็กไหลหายากมาก เขาจะเลือกคนที่ครอบครองเท่านั้น ที่มีขายทั่วไปปลอมหมด
✅❌ จริงแค่ครึ่งเดียว หายากเพราะเหล็กไหลบางชนิดต้องมีพิธีอัญเชิญเท่านั้น แต่แร่เหล็กไหลส่วนใหญ่มักพิสูจน์โลหะธาตุได้ เช่นเหล็กไหลจันทรา ก็เป็นแร่ภูเขาไฟ ใครมีเงินบูชาก็ครอบครองได้ค่ะ
วัตถุมงคลบูชาไม่ดีจะเข้าตัว
❌ ไม่จริงค่ะ ชื่อก็บอกว่าวัตถุมงคล ถ้าเข้าตัวได้ก็คงไม่มงคล แล้วจะเข้าทางไหนหว่า ที่เข้าตัว คือไสยศาสตร์ค่ะ คนที่โดนเอฟเฟค มักเป็นอาจารย์คนที่ทำ หรือผู้ที่ไปทำของนั่นแหละ เข้าตัวได้ยังไง ส่วนใหญ่คือทำผิดข้อห้าม ส่วนมันเป็นมายังไง อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะคนละสายค่ะ
ใครอยากรู้อะไร ลองถามมาค่ะ ถ้าตอบได้ ก็จะตอบ ถ้าตอบไม่ได้ ก็คงไม่ได้ตอบ เพราะไม่ทราบเหมือนกัน แต่ก็จะไปปรึกษาผู้รู้แล้วมาบอกอีกทีนะคะ
#ChonnieDewa

See More

ถามตอบในสิ่งที่หลายคนอยากรู้ กุมารทองต้องออกมากระโดดโลดเต้น แกล้งเด็ก ❌ไม่จริง
SukishiIntergroup ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และอาหารญี่ปุ่น

ฉลองครบรอบ 20 ปี ซูกิชิ ด้วยเมนูยอดฮิต 20 เมนู ✨ เพียง 20 บาท ‼️
เมื่อสั่งชุดปิ้งย่าง 11 ชุดหลักชุดใดก็ได้ 1 ชุด สามารถสั่งเมนูโปรโมชั่นในราคา 20 บาท ได้ 2 เมนู เลือกได้จากเมนูดังนี้
หนวดปลาหมึกทอดสไตล์ญี่ปุ่น (BABY SQUID KARAAGE)
ยำปูอัด (KANI KAMA TATAKI (THAI STYLE)
ซุปเนื้อรสเผ็ดสไตล์เกาหลี (KOREAN SPICY BEEF SOUP)...
ข้าวยำเกาหลี(หมู/ไก่) (BI BIM BAP IN HOT STONE BOWL (PORK/CHICKEN)
หมูสามชั้นห่อต๊อกโปกิ (PORK BELLY WARPPED TOKPOKKI)
ผักรวมยำสไตล์เกาหลี (KOREAN ASSORTED VEGETABLES)
ไก่หมักซูกิชิ/ไก่หมักซอสสไตล์เกาหลี
(SUKISHI SAUCE MARINATED CHICKEN/ KOREAN SAUCE MARINATED CHICKEN)
ตับหมูสไลด์ (PORK LIVER SLICED)
เจยุก คิมบับ (JEYUK KIMBAP)
ไข่ม้วนญี่ปุ่น (TAMAGOYAKI)
คร็อกเก้มันฝรั่ง (POTATOCROQUETTE)
ยำสาหร่ายเย็น (HIYASHI WAKAME)
ชุดราเมนน้ำคุณหนู (KID’SRAMENSET)
ไข่ตุ๋น (CHAWANMUSHI)
ไอศกรีมวานิลลา ( VANILLA ICE CREAM)
สเต็กเต้าหู้ (TOFU STEAK)
เห็ดออรินจิ (ERINGI MUSHROOM)
เห็ดเข็มทองผัดเนย (ENOKI BATAYAKI)
เบคอนรมควัน (SMOKED BACON ROLL)
ซอสโคชูจัง 250 g (GOCHUJANG)

ดูเมนูและรายละเอียดเพิ่มเติม..
http://bit.ly/38lPo6u
ระยะเวลา : 11 กุมภาพันธ์ 2563 – 9 มีนาคม 2563
สาขาที่ร่วมรายการ : ร้านซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์
สาขาเซ็นทรัลพัทยาบีช
สาขาเซ็นทรัลชลบุรี
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น
สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต
สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก
สาขาเซ็นทรัลอุดร
สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์
สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี
สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่
สาขาเซ็นทรัลหาดใหญ่
สาขาบลูพอร์ทหัวหิน
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
สาขาเทอมินอล 21 พัทยา

See more

ฉลองครบรอบ 20 ปี ซูกิชิ ด้วยเมนูยอดฮิต 20 เมนู ✨ เพียง 20 บาท ‼️ เมื่อสั่งชุด
Infinity Lucky เครื่องประดับเสริมดวง
#ดวงปีฉลู 2561 (วัว) อายุ 32-33

❝ปีฉลู ในปี 2561 ถือเป็นปีร่วมชง หรือปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม แม้จะร่วมชงแต่ก็จัดว่าไม่หนักหนารุนแรงแต่อย่างใด

❝สถานการณ์โดยทั่วไป ปี 2561 : ดวงชะตาคนเกิดปีฉลู ในปี พ.ศ.2561 ในปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อย ไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆ ต้องลงแรงอย่างหนักถึงจะประสบความสำเร็จดังใจหวัง ระวังเรื่องคำพูดจะสร้างปัญหาขัดแย้งทั้งคนรอบข้างและคนในครอบครัว

❝การงาน คนปีฉลูจะมีความเป็นผู้นำสูง มีแบบแผนในการดำเนินชีวิต หากเป็นผู้นำหรือหัวหน้าคนอื่น ควรระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์การบริหารลูกน้อง ส่วนผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้อื่น อย่าเพิ่งท้อแท้ ให้ตั้งใจทำหน้าที่ให้เต็มที่ จะประสบความสำเร็จตามที่หวัง

❝การเงิน สภาวะทางการเงินของคนปีฉลูถือว่าน่าปวดหัวพอสมควร เพราะรายได้ที่ได้มา ถูกดึงออกไปด้วยรายจ่ายและความอยากได้ที่ระงับตัวเองไม่ได้ และมักปวดหัวตรงที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกในการปฏิเสธคนขอหยิบยืม ทำธุรกิจกับใครจะเสียเปรียบ

❝ความรัก ปีนี้ความรักมีเกณฑ์โดดเด่น ผู้หญิงมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจ แต่ต้องผ่านด่านการยอมรับจากคนในครอบครัว ส่วนผู้ชาย หากเจอคนถูกใจก็ไม่ได้ง่ายที่จะครอบครอง ต้องหมั่นทำคะแนนอย่างมาก

❝สุขภาพ ให้ระวังเรื่องการทานอาหาร เพราะมักมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหาร และปัญหาช่องปาก รวมถึงความเครียดอีกด้วย

หมั่นทำบุญเสริมดวงและสะเดาะเคราะห์ทั้งแบบไทยและแบบจีน ดังคำกล่าว เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (หลายท่านผ่านปีชงมาโดยราบรื่น จากการปฎิบัติอย่างถูกวิธี)

หาของมงคลที่ผ่านพิธีสักชิ้นพกติดตัวเพื่อให้สามารถระลึกถึงและขอพรได้ตลอดเวลา

#อย่ามั่นใจว่าตัวเองเก่ง #เก่งอย่างเดียวไม่พอ #ต้องเฮงด้วยนะคะ

============================

❥เริ่มต้นดี ❥มีชัยไปกว่าครึ่ง
ทำไมศิลปิน ดารา นักแสดง เจ้าของธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ถึงบูชาของดีเพื่อเสริมดวง
นั่นเพราะการเสริมดวง จะช่วยหนุนดวงให้เราพุ่งทะยาน
ทำสิ่งใดก็ราบรื่น และสำเร็จ
❥บูชาของดีแล้วยังไม่พอ
❥ต้องรู้จักบูชาให้ถูกวิธีถึงจะเห็นผล

============================

❥เสริมดวงเสริมบารมีด้วยแหวนโอม (พระพิฆเนศ) #สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและร่ำรวย ตัวเรือนเป็นเงินแท้ทั้งวง 92.5% (925 Sterling Silver) ทำจากแหวนสองวงประกบกัน หมุนได้ 360 องศา เปรียบเสมือนกงล้อหมุนทรัพย์ หมุนโชคลาภเข้าหาตัวเอง

ॐ ฉลุลายอักขระ
#ดวงปีฉลู 2561 (วัว) อายุ 32-33 ❝ปีฉลู ในปี 2561 ถือเป็นปีร่วมชง หรือปีเฮ้ง คือ
Chadaroom

ใครหนี้สินค้างเยอะ ทำบุญกับคนไม่ขึ้น ให้สะสมเหรียญ10บาท ห่อผ้าขาวไว้
เชื่ออะไรว่าปัญหาทุกครัวเรือนจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินอย่างแน่นอน นับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ใครหลายคนยังหาทางออกไม่ได้ บางคนต้อง กู้เงิน บางคนก็เกิดมาพร้อมกับกองเงินกองทอง บางคนก็ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตกันต่อไปเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า แต่ถ้าหากใครบางคนทำดีเท่าไหร่ ขยันทำงานมากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอ ทำมากแต่ก็ยังได้น้อย ไม่เหลือกินไม่เหลือใช้ มีหนี้สินที่จะต้องจ่าย เงินเก็บแทบจะไม่มี ให้ลองทำตามวิธีนี้ดู
สำหรั...บใครมีปัญหาหนี้สิน ให้สะสมเหรียญ 10 บาท สะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่แลกมาให้ครบ เมื่อสะสมครบ 120 เหรียญแล้ว ให้ทำตามวิธีดัง

1 ให้เรานำเหรียญที่เราสะสมครบ 120 เหรียญ ห่อด้วยผ้าขาวสะอาด จะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้แต่จะต้องสะอาด
2 ให้นำเหรียญของเราที่ได้ ไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ หรือจะนำไปช่วยคนที่เขายากไร้ก็ได้
3 สำหรับใครที่เอาไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ ก่อนนำไปถวายให้กราบพระประธานในโบสถ์ แล้วอาราธนาศีลดังต่อไปนี้
ตั้งนะโม 3 จบก่อน
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
แล้วกล่าวตามว่า หากข้าพเจ้านั้นจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้าก ร ม นายเวร และสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆ โดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี รับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยกายวาจาใจของข้าพเจ้า ได้โปรดอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วย บัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตตา ให้อภัยแก่ตัวข้าพเจ้าด้วย
หากตัวข้าพเจ้ามีเจ้าของ หรือสิ่งใดติดตัวมา ขอขมาลาโทษ ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ให้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระซึ่งกันและกัน
ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตล
ใครหนี้สินค้างเยอะ ทำบุญกับคนไม่ขึ้น ให้สะสมเหรียญ10บาท ห่อผ้าขาวไว้ เชื่ออะไร
Infinity Lucky เครื่องประดับเสริมดวง
#ดวงปีฉลู 2561 (วัว)

❝ปีฉลู ในปี 2561 ถือเป็นปีร่วมชง หรือปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม แม้จะร่วมชงแต่ก็จัดว่าไม่หนักหนารุนแรงแต่อย่างใด

❝สถานการณ์โดยทั่วไป ปี 2561 : ดวงชะตาคนเกิดปีฉลู ในปี พ.ศ.2561 ในปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อย ไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆ ต้องลงแรงอย่างหนักถึงจะประสบความสำเร็จดังใจหวัง ระวังเรื่องคำพูดจะสร้างปัญหาขัดแย้งทั้งคนรอบข้างและคนในครอบครัว

❝การงาน คนปีฉลูจะมีความเป็นผู้นำสูง มีแบบแผนในการดำเนินชีวิต หากเป็นผู้นำหรือหัวหน้าคนอื่น ควรระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์การบริหารลูกน้อง ส่วนผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้อื่น อย่าเพิ่งท้อแท้ ให้ตั้งใจทำหน้าที่ให้เต็มที่ จะประสบความสำเร็จตามที่หวัง

❝การเงิน สภาวะทางการเงินของคนปีฉลูถือว่าน่าปวดหัวพอสมควร เพราะรายได้ที่ได้มา ถูกดึงออกไปด้วยรายจ่ายและความอยากได้ที่ระงับตัวเองไม่ได้ และมักปวดหัวตรงที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกในการปฏิเสธคนขอหยิบยืม ทำธุรกิจกับใครจะเสียเปรียบ

❝ความรัก ปีนี้ความรักมีเกณฑ์โดดเด่น ผู้หญิงมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจ แต่ต้องผ่านด่านการยอมรับจากคนในครอบครัว ส่วนผู้ชาย หากเจอคนถูกใจก็ไม่ได้ง่ายที่จะครอบครอง ต้องหมั่นทำคะแนนอย่างมาก

❝สุขภาพ ให้ระวังเรื่องการทานอาหาร เพราะมักมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหาร และปัญหาช่องปาก รวมถึงความเครียดอีกด้วย

หมั่นทำบุญเสริมดวงและสะเดาะเคราะห์ทั้งแบบไทยและแบบจีน ดังคำกล่าว เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (หลายท่านผ่านปีชงมาโดยราบรื่น จากการปฎิบัติอย่างถูกวิธี)

หาของมงคลที่ผ่านพิธีสักชิ้นพกติดตัวเพื่อให้สามารถระลึกถึงและขอพรได้ตลอดเวลา

#อย่ามั่นใจว่าตัวเองเก่ง #เก่งอย่างเดียวไม่พอ #ต้องเฮงด้วยนะคะ

============================

❥เริ่มต้นดี ❥มีชัยไปกว่าครึ่ง
ทำไมศิลปิน ดารา นักแสดง เจ้าของธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ถึงบูชาของดีเพื่อเสริมดวง
นั่นเพราะการเสริมดวง จะช่วยหนุนดวงให้เราพุ่งทะยาน
ทำสิ่งใดก็ราบรื่น และสำเร็จ
❥บูชาของดีแล้วยังไม่พอ
❥ต้องรู้จักบูชาให้ถูกวิธีถึงจะเห็นผล

============================

❥เสริมดวงเสริมบารมีด้วยแหวนโอม (พระพิฆเนศ) #สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและร่ำรวย ตัวเรือนเป็นเงินแท้ทั้งวง 92.5% (925 Sterling Silver) ทำจากแหวนสองวงประกบกัน หมุนได้ 360 องศา เปรียบเสมือนกงล้อหมุนทรัพย์ หมุนโชคลาภเข้าหาตัวเอง

ॐ ฉลุลายอักขระอักษรโอม เป
#ดวงปีฉลู 2561 (วัว) ❝ปีฉลู ในปี 2561 ถือเป็นปีร่วมชง หรือปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รั
Infinity Lucky เครื่องประดับเสริมดวง
#ดวงปีมะโรง 2561

❝สถานการณ์โดยทั่วไป ปี 2561 : ชาวมะโรงปีนี้อยู่ในเกณ์ของปีชงเต็มๆ ต้องใช้สติในการรับมือกับปัญหา ไม่ประมาทกับทุกๆเรื่อง ชาวมะโรงไม่เคยได้อะไรมาง่าย ต้องต่อสู้ด้วยลำแข้งตัวเองตลอด ปัญหาที่ทำให้ปวดหัวมักเกิดจากคนรอบข้างมากกว่าปัญหาตัวเอง

❝การงาน : ยังไม่ราบรื่นเช่นปีที่ผ่าน งานสร้างความเครียดและปวดสมองให้ตลอด รวมถึงบริวารเพื่อนร่วมงานจะนำปัญหาหนักใจมาให้ ชนิดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยทีเดียว จึงต้องใช้ความนิ่งและสติมากๆ ในการแก้ปัญหา

❝การเงิน : การเงินติดๆขัดๆ ต้องระมัดระวัง ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายสม่ำเสมอ หากคิดจะเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆ ให้วิเคราะห์และใช้สติมากๆ เพราะดวงด้านการลงทุนยังไม่เปิด และควรเลือกผู้ร่วมลงทุนให้ดี ชาวมะโรงใจดีมักโดนเอาเปรียบเสมอ

❝ความรัก : คนที่มีครอบครัวหรือคู่ชีวิตแล้วต้องรักอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะ เพราะจะสร้างปัญหาและความวุ่นวายให้ชีวิตครอบครัว ปัญหาเกิดจากการใช้คำพูดทิ่มแทงหัวใจกัน

❝สุขภาพ : มีเกณฑ์ผ่าตัดเกี่ยวกับช่องท้อง ภาวะร่างกายอ่อนแอ ภูมิแพ้ และความเครียด

หมั่นทำบุญเสริมดวงและสะเดาะเคราะห์ทั้งแบบไทยและแบบจีน ดังคำกล่าว เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (หลายท่านผ่านปีชงมาโดยราบรื่น จากการปฎิบัติอย่างถูกวิธี)

หาของมงคลที่ผ่านพิธีสักชิ้นพกติดตัวเพื่อให้สามารถระลึกถึงและขอพรได้ตลอดเวลา

#อย่ามั่นใจว่าตัวเองเก่ง #เก่งอย่างเดียวไม่พอ #ต้องเฮงด้วยนะคะ

============================

❥เริ่มต้นดี ❥มีชัยไปกว่าครึ่ง
ทำไมศิลปิน ดารา นักแสดง เจ้าของธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ถึงบูชาของดีเพื่อเสริมดวง
นั่นเพราะการเสริมดวง จะช่วยหนุนดวงให้เราพุ่งทะยาน
ทำสิ่งใดก็ราบรื่น และสำเร็จ
❥บูชาของดีแล้วยังไม่พอ
❥ต้องรู้จักบูชาให้ถูกวิธีถึงจะเห็นผล

============================

ใส่ "กำไล" เพิ่ม "กำไร"
#เปิดให้บูชาแล้ว ❥กำไลพญาโชคอนันต์
ของแรงแห่งปี รวมของแรงแห่งมงคล 10 อย่าง

สุดยอดกำไรมงคลที่รวม มงคลทั้ง 5 ในพญาโชคอนันต์ และ พลังทั้ง 5 ในหินมงคล ออกแบบตามหลักความเป็นมงคลอย่างแท้จริง

เสริมดวงครบด้านในเส้นเดียว ผู้ที่ตั้งใจบูชาจะสมหวังในแรงปรารถนาด้านดี

============================

❥พุทธคุณของกำไลพญาโชคอนันต์

1. #พญาโชคอนันต์และนางพญางูเผือก เป็นพญางูใหญ่ที่มีอำนาจ วาสนา บารมี มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถบันดาลเงินทองโช
#ดวงปีมะโรง 2561 ❝สถานการณ์โดยทั่วไป ปี 2561 : ชาวมะโรงปีนี้อยู่ในเกณ์ของปีชงเต
Infinity Lucky เครื่องประดับเสริมดวง
#ดวงปีมะโรง 2561

❥สถานการณ์โดยทั่วไป ปี 2561 : ชาวมะโรงปีนี้อยู่ในเกณ์ของปีชงเต็มๆ ต้องใช้สติในการรับมือกับปัญหา ไม่ประมาทกับทุกๆเรื่อง ชาวมะโรงไม่เคยได้อะไรมาง่าย ต้องต่อสู้ด้วยลำแข้งตัวเองตลอด ปัญหาที่ทำให้ปวดหัวมักเกิดจากคนรอบข้างมากกว่าปัญหาตัวเอง

❥การงาน : ยังไม่ราบรื่นเช่นปีที่ผ่าน งานสร้างความเครียดและปวดสมองให้ตลอด รวมถึงบริวารเพื่อนร่วมงานจะนำปัญหาหนักใจมาให้ ชนิดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยทีเดียว จึงต้องใช้ความนิ่งและสติมากๆ ในการแก้ปัญห

❥การเงิน : การเงินติดๆขัดๆ ต้องระมัดระวัง ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายสม่ำเสมอ หากคิดจะเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆ ให้วิเคราะห์และใช้สติมากๆ เพราะดวงด้านการลงทุนยังไม่เปิด และควรเลือกผู้ร่วมลงทุนให้ดี ชาวมะโรงใจดีมักโดนเอาเปรียบเสมอ

❥ความรัก : คนที่มีครอบครัวหรือคู่ชีวิตแล้วต้องรักอย่างมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะ เพราะจะสร้างปัญหาและความวุ่นวายให้ชีวิตครอบครัว ปัญหาเกิดจากการใช้คำพูดทิ่มแทงหัวใจกัน

❥สุขภาพ : มีเกณฑ์ผ่าตัดเกี่ยวกับช่องท้อง ภาวะร่างกายอ่อนแอ ภูมิแพ้ และความเครียด

หมั่นทำบุญเสริมดวงและสะเดาะเคราะห์ทั้งแบบไทยและแบบจีน ดังคำกล่าว เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (หลายท่านผ่านปีชงมาโดยราบรื่น จากการปฎิบัติอย่างถูกวิธี)

หาของมงคลที่ผ่านพิธีสักชิ้นพกติดตัวเพื่อให้สามารถระลึกถึงและขอพรได้ตลอดเวลา

#อย่ามั่นใจว่าตัวเองเก่ง #เก่งอย่างเดียวไม่พอ #ต้องเฮงด้วยนะคะ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

❥เริ่มต้นดี ❥มีชัยไปกว่าครึ่ง
ทำไมศิลปิน ดารา นักแสดง เจ้าของธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ถึงบูชาของดีเพื่อเสริมดวง
นั่นเพราะการเสริมดวง จะช่วยหนุนดวงให้เราพุ่งทะยาน
ทำสิ่งใดก็ราบรื่น และสำเร็จ
❥บูชาของดีแล้วยังไม่พอ
❥ต้องรู้จักบูชาให้ถูกวิธีถึงจะเห็นผล

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

❥เสริมดวงเสริมบารมีด้วยแหวนโอม (พระพิฆเนศ) #สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและร่ำรวย ตัวเรือนเป็นเงินแท้ทั้งวง 92.5% (925 Sterling Silver) ทำจากแหวนสองวงประกบกัน หมุนได้ 360 องศา เปรียบเสมือนกงล้อหมุนทรัพย์ หมุนโชคลาภเข้าหาตัวเอง

ॐ ฉลุลายอักขระอักษรโอม เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ความร่ำรวย โชคดี ขจัดอุปสรรค์ทั้งหลาย ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน และเข้าใจศาสตร์นี้เป็นอย่างดี เพื่อความเป็นศิริมงคล และเพื่อพลังของชีวิต

#ผ่านพิธีเบิกเนตรอัญเชิญเหล่าเทพเทวา จากพราหมณ์อินเด
#ดวงปีมะโรง 2561 ❥สถานการณ์โดยทั่วไป ปี 2561 : ชาวมะโรงปีนี้อยู่ในเกณ์ของปีชงเต
Infinity Lucky เครื่องประดับเสริมดวง
เปิดจองแล้ววันนี้

กำไลพญาโชคอนันต์ และ มงคลทั้ง 5 ในพญาโชคอนันต์ และ พลังทั้ง 5 ในหินมงคล

1.พญาโชคอนันต์และนางพญางูเผือก เป็นพญางูใหญ่ที่มี อำนาจ วาสนา บารมี มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถบันดาลเงินทองโชคลาภแก่ผู้บูชา ผู้ที่มีพญาโชคอนันต์และนางพญางูเผือกติดตัว จะเป็นยอดเมตตามหาเสน่ห์ผู้คนนิยมชมชอบอุปถัมภ์ค้ำชู เป็นยอดมหาโชคมหาลาภ มีกินมีใช้ไม่มีอด ปกป้องคุ้มครองกันภัยทุกทิศ เป็นมหามงคลแก่ผู้ครอบครองบูชาดีนักแล

2.งูกินหางกัน หรือ บ่วงนาคบาศก์ หรือ บ่วงบาศก์นาคราช หรือ กินบ่เสี้ยง(กินไม่หมด)
ตามตำนานเชื่อว่า เป็นบ่วงเชือก ที่แข็งแรงที่สุด พญาครุฑเจ้าแห่งนก ก็กลัว บ่วงนาคบาศนี้เช่นกัน นาคทั่วไปไม่มี มีแต่พญานาคราชเท่านั้น ชาวบ้านโบราณจึงได้นำมาสร้างเครื่องรางมงคล เราจะเห็นตามผนังของวัด โบราณสถานต่างๆ และผ้ายันต์ ตามโบราณจารย์ท่านว่าไว้ว่า บ่วงนาคบาศก์ สามารถชนะได้ทุกอย่าง ใช้แช่ทำน้ำมนต์ เสริมดวง ป้องกันภูติผีและคุณไสย เป็นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัย ค้าขายดี มีกินไม่มีอด มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน และเด่นด้านโชคลาภ

3.เงื่อนอนันตภาคย์ หรือ เงื่อนมงคล มีลักษณะเป็นเงื่อนที่เชื่อมต่อกันตลอด สันนิษฐานว่าพัฒนาขึ้นมาจากสัญลักษณ์งูโบราณ 2 ตัว ที่เกี้ยวกันอยู่ ซึ่งหมายถึง ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์อันดี และนำไปสู่การหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เพราะเป็นเงื่อนที่ไม่มีจุดเริ่มต้น และไม่มีจุดสิ้นสุด ดังนั้นเงื่อนอนันตภาคย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความรู้แจ้งอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระผู้มีพระภาคเจ้า ส่วนในแง่ของสัญลักษณ์ทางโลกนั้น เงื่อนมงคลนี้เปรียบเสมือนความรักที่มั่นคงยืนยาวไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน

4.หยิน-หยาง เป็นตัวแทนของพลังแห่งจักรวาล ๒ ด้าน กล่าวกันว่า เครื่องหมายหยินและหยางนี้พัฒนามาจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของจักรวาล สีดำคือ หยิน หมายถึง ดวงจันทร์ เป็นตัวแทนของการเต็มใจ รับหรือยอมเป็นฝ่ายถูกกระทำ เป็นพลังแห่งสตรีเพศ ความเยือกเย็น การหยุดนิ่ง การเคลื่อนลงต่ำ การเก็บรักษา การยับยั้ง
ส่วนสีขาวคือ หยาง หมายถึง ดวงอาทิตย์ อันเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งบุรุษเพศ การเคลื่อนไหว ความกระตือรือร้น การเคลื่อนขึ้นไปด้านบน การเจริญเติบโต เจริญรุ่งเรือง ความร้อนแรง ดังนั้นสัญลักษณ์หยิน-หยาง จึงแทนความสมดุลของพลังในจักรวาล

5.แก้วจินดามณี(แก้วสารพัดนึก) เป็นดวงแก้วซึ่งเชื่อกันว่า สามารถให้ผลแก่เจ้าข
เปิดจองแล้ววันนี้ กำไลพญาโชคอนันต์ และ มงคลทั้ง 5 ในพญาโชคอนันต์ และ พลังทั้ง
Infinity Lucky เครื่องประดับเสริมดวง
[ จัดทำและนำเข้าพิธีเพียง 250 วง เท่านั้น ]
❌ หมดแล้ว หมดเลย ❌
แหวนใบมะกอก-อินฟินิตี้

• ดีไซน์ลายใบมะกอก สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ทั้งทางด้าน การเรียน การงาน การเงิน การสอบแข่งขันและความรัก

• ดีไซน์สัญลักษณ์ อินฟินิตี้ สัญลักษณ์ แห่งรักนิรันดร์ ความร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้ง อินฟินิตี้ ยังมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเลข 8 โดยชาวจีนถือว่า เลข 8 นั้น เป็นเลขมงคล ช่วยทำให้ทำมาค้าขายรุ่งเรือง มีโชคลาภ

ราคา 999 บ. (จัดส่งฟรี EMS) *มีใบรับประกันเงินแท้ค่ะ
[ จัดทำและนำเข้าพิธีเพียง 250 วง เท่านั้น ] ❌ หมดแล้ว หมดเลย ❌ แหวนใบมะกอก-อิน
ซันเดย์แฟชั่น เสื้อผ้าแฟชั่นขายถูก ราคาส่ง

หากใครมีปัญหาเรื่องหนี้สิน
ให้สะสมเหรียญ 10 บาท หรือ เหรียญ 1 บาท
(สะสมไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แลกมา)
เมื่อสะสมได้ครบ 120 เหรียญแล้ว
...
- นำเหรียญที่สะสมห่อให้เอาห่อผ้าขาว (ผ้าแบบไหนก็ได้)
- นำปัจจัยที่ได้ ไปถวายที่วัดในตู้ชำระหนี้สงฆ์
- ก่อนจะถวายให้นำปัจจัยไปกราบพระประธานในโบสถ์
- แล้วอารธนาศีล
(ตั้งนะโม 3 จบ)
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
หากข้าพเจ้าจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร และข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆ จะตั้งใจก็ดี หรือไม่ตั้งใจก็ดี จะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ก็ขอให้ได้โปรด อโหสิกรรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย ขอให้กรรมนั้นเป็นโมฆะขาดต่อกัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายมีอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ
หากมีผู้ใดได้สร้างเวร สร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนคำพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรมด้วยเทอญฯ
ส่วนที่ว่าทำไมต้อง 120 เหรียญ ก็เพราะ 1 เหรียญ 10 บาท แทนดวงจิตของเรา 1 ดวง ดวงจิตมนุษย์มี 121 ดวง ดังนั้นจึงใช้ 120 เหรียญ
แล้วนำเงินนี้ไปใส่ตู้ชำระหนี้สงฆ์ คราวนี้การค้า การเงินจะค่อย ดีขึ้นค่ะ ตังค์เ
หากใครมีปัญหาเรื่องหนี้สิน ให้สะสมเหรียญ 10 บาท หรือ เหรียญ 1 บาท (สะสมไปเรื